กรมควบคุมโรค แนะนำวิธีการหากต้องถอดหน้ากากอนามัย ชี้ใครควรใส่อยู่บ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟสบุ๊ก : กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่ข้อมูลคำแนะนำหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยมีเนื้อหาระบุว่า…

ถอดหน้ากากเมื่อ

.ขณะอยู่คนเดียว

.ออกกำลังกาย

.กินอาหาร ดื่มน้ำ

.อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก

.อยู่นอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง

.อยู่ในอาคาร เว้นระยะห่างได้

ใครควรใส่หน้ากากตลอดเวลา

.กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์

.ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ หรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

“หน้ากาก” มีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อโควิด-19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน

ที่มา : มติ ศบค.