กรมการแพทย์ เผย มีสต๊อกยาฟาวิพิราเวียร์ เกือบ 10 ล้านเม็ด

  • เดือนส.ค.-ก.ย.จะทยอยมาอีก 40 ล้านเม็ด
  • หากมีอาการ จะส่งยาฟาวิพิราเวียร์ไปให้ทันที 
  • เพื่อป้องกันอาการสีเขียวเป็นสีเหลือง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า  ขณะนี้มีสต๊อกยาฟาวิพิราเวียร์ เกือบ 10 ล้านเม็ด และจะทยอยเข้ามาในเดือนสิงหาคม และกันยายน เดือนละ 40 ล้านเม็ด และกรมการแพทย์ได้ทำระบบโรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) นำผู้ป่วยจากระบบ 1668 มาขึ้นทะเบียนดูแลที่บ้าน หากมีอาการจะส่งยาฟาวิพิราเวียร์ไปให้ ถ้าสบายดีไม่มีโรคร่วม อาจกินยาฟ้าทะลายโจร และเมื่อเริ่มมีอาการจะให้ยาฟาวิพิราเวียร์ทันที หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวแต่ไม่มีอาการให้อยู่ในดุลยพินิจแพทย์ เพื่อป้องกันอาการสีเขียวเป็นสีเหลือง