กฟผ. รับสมัครนักศึกษาจบใหม่1,000 อัตรา

  • เข้าร่วม “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” 
  • ใน ภูมิลำเนารอบพื้นที่ 9 เขื่อน และ 3 โรงไฟฟ้า
  • รับสมัครออนไลน์ที่www.egat.co.th/newjobber วันที่ 15 – 24 ก.พ.นี้

นางสาวจิราพร ศิริคำ โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีก 1,052 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ.  2562 – 2563 เท่านั้น ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

สำหรับพื้นที่ที่กำหนดและจำนวนการรับสมัคร ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จำนวน 90 อัตรา เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 132 อัตรา เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 120 อัตรา เขื่อนวชิราลงกรณ ขจังหวัด กาญจนบุรี 66 อัตรา เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 92 อัตรา เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  168 อัตรา เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 70 อัตรา เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา  24 อัตรา เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 110 อัตรา โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 106 อัตรา โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ24 อัตรา และโรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 50 อัตรา  เพื่อร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน การดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน

“กฟผ. จะเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 24 ก.พ.นีเ้ ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ท่ี เว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber