กฟผ. ทุ่มงบประมาณ50 ล้าน หนุนโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

  • ฝ่ายวิกฤตโควิด-19 ระลอก3
  • ใน5จังหวัดอาทิเชียงใหม่-ขอนแก่น
  • นำไปซื้ออุปกรณ์ผลิตตู้ตรวจเชื้อ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้จัดงบประมาณ50ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามใน25 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโควิด-19 ระลอก 3 และ กฟผ. ได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์และของใช้จำเป็นต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาลสนามแล้ว จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นนทบุรี สุราษฎร์ธานี และสมุทรปราการ

” งบประมาณ 50 ล้านบาท จะนำไปซื้ออุปกรณ์ในการผลิตตู้ตรวจโควิด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวนมากได้ รวมถึงผลิตเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ อีกทั้งยังเตรียมไว้สำหรับจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลสนาม ทั้งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เช่น หมวกคลุมผม ชุด PPE หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม ENGY พัดลม และน้ำดื่ม กฟผ.”

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดโควิด-19 เมื่อปี 2563 กฟผ. ได้จัดสรรงบ 200 ล้านบาท เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล 247 แห่งทั่วประเทศ ในการแพร่ระบาดระลอกนี้ มีโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ขอรับการสนับสนุนตู้ตรวจโควิดจาก กฟผ. ไปแล้ว 450 ตู้ โดยพนักงานจิตอาสา กฟผ. ทั่วประเทศได้เร่งผลิตตู้ดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง และเตรียมพร้อมรองรับความต้องการของโรงพยาบาลสนามอื่น ๆ ที่จะมีเข้ามาอีกในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามที่ต้องการตู้ตรวจโควิดของ กฟผ. สามารถติดต่อได้ที่ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. โดยส่งอีเมลมาที่ arthit.u@egat.co.th ทั้งนี้การพิจารณาให้การสนับสนุนดังกล่าว กฟผ. จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสุดกำลัง