“WHO” เรียกร้องชาติร่ำรวยเร่งระดมทุน 7.7 พันล้านเหรียญฯ

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

.ใช้จัดหาวัคซีน-ออกซิเจน-ความช่วยเหลือทางการแพทย์ 
.รวมถึงชุดตรวจโควิด-เครื่องช่วยหายใจ-หน้ากากอนามัย 
.หวังช่วยชาติยากจนแก้วิกฤติโควิดสายพันธุ์เดลตาระบาด

องค์การอนามัยโลก เรียกร้องชาติร่ำรวยระดมทุนเร่งด่วน 7.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หวังช่วยกู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา 

ดร.บรูซ ไอล์วาร์ด ที่ปรึกษาอาวุโสของผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (ดับบลิวเอชโอ) กล่าวว่า ดับบลิวเอชโอต้องการเงิน 7,700 ล้านเหรียญฯ จึงเรียกร้องให้มีการระดมเงินทุนอย่างเร่งด่วน ในการใช้จัดหาวัคซีน ออกซิเจน และความช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้ประเทศรายได้น้อย สามารถผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา 

“งบประมาณดังกล่าว จะนำไปใช้ในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ของดับเบิลยูเอชโอซึ่งจะส่งมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นไปทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับโควิด-19” 

ดร.ไอล์วาร์ด กล่าวอีกว่า งบประมาณดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อนำไปใช้อุดหนุนโครงการวงเงิน 16,800  ล้านเหรียญฯ ที่ยังขาดแคลนอยู่บางส่วน ซึ่งทำให้ดับเบิลยูเอชโอไม่สามารถต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศกำลังพัฒนา ที่เข้าถึงวัคซีนได้ยาก หรือยังเข้าไม่ถึงเลย 

ขณะเดียวกัน ประชาชนในประเทศยากจน ยังไม่สามารถเข้าถึงชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้เมื่อมีอาการไข้ หรืออาการอื่นๆ หรือโรคอื่นๆ เช่น มาลาเรีย, วัณโรค, ปอดบวม หรือเอชไอวี ดังนั้น งบดังกล่าว ควรจะครอบคลุมการตรวจหาเชื้อ, การรักษาโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ และจัดสรรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ด้วย 

ทั้งนี้ ดับเบิลยูเอชโอตั้งเป้าหมายระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชากรโลก 10% เป็นอย่างน้อยภายในเดือนก.ย.นี้ และเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 40% ภายในปีนี้ และให้ได้ 70% ในช่วงกลางปีหน้า ในขณะที่บางประเทศ ยังไม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชน แต่ประเทศร่ำรวย อย่าง สหรัฐฯ และอิสราเอลฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศครบ 2 โดสแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง 

“ประเทศร่ำรวยทุ่มเงินเป็นล้านล้านเหรียญฯ เพื่อยับยั้งการระบาด เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกว่า คุณจะต้องฉีดวัคซีนให้โลกด้วย”