“UN”ชื่นชม”กัมพูชา”เป็นอีกประเทศที่ฉีดวัคซีนมากสุด

.ออกปากชมรัฐบาลจัดหาวัคซีนได้มากจากหลายช่องทาง

.ฉีดให้ผู้ใหญ่แล้วเกือบ 7.5 ล้าน-วัยรุ่น 12-17 ปี 1.2 แสนคน

.จากเป้าผู้ใหญ่ 10 ล้านคน-วัยรุ่น 2 ล้านคนหรือ 75% ของทั้งประเทศ

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในกัมพูชา เผยกัมพูชามีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ สูงที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกแถลงการณ์ระบุว่า “แม้จะมีข้อจำกัดในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก แต่รัฐบาลกัมพูชา สามารถจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนผ่านการจัดซื้อระดับทวิภาคี รวมทั้งจากโครงการ COVAX (โคแวกซ์) และการบริจาค ซึ่งช่วยให้การส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ได้ตามเป้าหมาย”

ทั้งนี้ กัมพูชาได้เปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ใหญ่เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 และสำหรับวัยรุ่นอายุ 12-17 ปีเมื่อวันที่ 1 ส.ค. โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 12 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ใหญ่ 10 ล้านคนและวัยรุ่น 2 ล้านคน หรือ 75% ของประชากรทั้งหมด 16 ล้านคนภายในเดือนพ.ย.64

กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ประชากรผู้ใหญ่ประมาณ 7.48 ล้านคน ได้รับวัคซีนโควิด-19 โดสแรกแล้ว และในจำนวนนี้ 5 ล้านคนได้รับครบ 2 โดส ส่วนวัยรุ่นราว 124,157 คนได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว หรือคิดเป็นสัดส่วน 6.3% ของกลุ่มเป้าหมาย

จนถึงปัจจุบัน กัมพูชาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วกว่า 20 ล้านโดส และคาดว่าจะได้รับเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ปัจจุบัน กัมพูชาใช้วัคซีนซิโนแวก และซิโนฟาร์มของจีน และวัคซีนแอสตราเซนเนกาของอังกฤษ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (ดับบลิวเอชโอ) แล้ว