กระทรวงท่องเที่ยวแม่งานระดมสมองดันไทยสู่ Tourism Hub

กระทรวงท่องเที่ยวแม่งานระดมสมองดันไทยสู่ Tourism Hub จัดWork Shop หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ทำแผนเสนอ “เศรษฐา” เพื่อบรรลุเป้าหมายปี 2573

  • ตอบโจทย์นายกรัฐมนตรี
  • 8 วิสัยทัศน์ประเทศไทย
  • “IGNITE THAILAND”

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า
น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สั่งการให้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ(Work Shop) เพื่อตอบโจทย์นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND” มุ่งพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ใน 8 อุตสาหกรรม ในปี 2573

สำหรับหนึ่งในนั้นคือการตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) โดยจะจัดWork Shop ช่วงระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค.เพื่อจัดทำแผนนำเสนอนายกรัฐมนตรี ช่วงกลางเดือนมี.ค.นี้

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วม Work Shop ครั้งนี้ จะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวมาร่วมแสดงความเห็นว่า การไปสู่เป้าหมายนั้นจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อจัดทำออกเป็นแผนและให้นายกรัฐมนตรีประกาศภายในเดือนมี.ค.นี้” ผู้ว่าการททท.กล่าว

ขณะที่หัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ยกระดับเมืองหลักเมืองรอง ชูซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อพัฒนาทุกจังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยว 2.การผลักดันประเทศไทยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ให้เกิดเทศกาลระดับโลก 3. ผลักดันให้มี One Visa Free ของภูมิภาคอาเซียน เหมือนที่สหภาพยุโรป(อียู)ที่ใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าได้ทุกประเทศในอียู 4. สร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ปลดล็อคกฎระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว เพื่อเอื้อให้ผู้จัดงานระดับโลกสามารถเข้ามาจัดแสดงในประเทศไทย

ทั้งนี้การผลักดันเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกคนต้องเป็นฮีโร่ ทั้งระดับผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันสร้างความพร้อมในแต่ละเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ส่วนททท.จะทำเรื่องการตลาด หานักท่องเที่ยวมาให้