หุ้นไทยดีดกลับ รับ ทักษิณรอดนอนคุก – เลือกสว.หลุดบ่วง

Thai Stock Market Rise court constitutional
ตลาดหุ้นไทยดีดกลับเป็นบวก หลัง 4 คดี ไม่บานปลาย

ดัชนีตลาด หุ้นไทยดีดกลับ วันนี้ ซึ่งเป็นวันราชาฤกษ์  หลัง 2 คดี สำคัญ มีความชัดเจน ทักษิณรอดนอนคุก หลังศาลอาญาให้ประกันตัว หลักทรัพย์ค้ำประกัน 5แสนบาท ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 9-0 วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประกอบการเลือกสว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ได้ไปเลือกกันต่อระดับประเทศ ส่วนคดียุบพรรคก้าวไกล ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาครั้งต่อไป 3 ก.ค.67 และคดีเศรษฐา นัดพิจารณาครั้งต่อไปวันที่ 10ก.ค.67

ทักษิณรอดนอนคุก ศาลอาญาให้ประกันตัว

วันนี้(18 มิถุนายน 2567)  วันราชาฤกษ์ ช่วงเช้านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยัง สำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่ได้รับนัดหมาย ก่อนหน้านี้ โดยอัยการสูงสุด มีมติ ให้ดำเนินคดีกับนายทักษิณ ในทุกข้อกล่าวหา แม้นายทักษิณ จะขอให้อัยการพิจารณาเพิ่มเติม ในคดีความผิดตามมาตรา 112 แต่อัยการที่ได้รับมอบหมาย ยืนคำสั่งเดิมคือให้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญา และนัดหมายนายทักษิณ เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลตามขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เปิดโต๊ะแถลงข่าว โดยนายประยุทธ เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า นายวิพุธ บุญประสาท อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8  หัวหน้าพนักงานอัยการ ที่ได้รับมอบหมาย จากอัยการสูงสุด ให้เป็นผู้รับผิดชอบคดี ได้ส่งฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร ต่อศาลอาญา รัชดาภิเษก

ในคดี ฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง ความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และ ร่วมกัน นำเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิด เกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112   โดยศาลอาญา ได้ประทับรับฟ้อง ตามหมายเลขคดีดำที่ อ.1860/2567 ซึ่งคดีได้เข้าสู่ กระบวนการพิจารณา ของศาลอาญาตามขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่ลุ้นกันว่าศาลอาญาจะให้ประกันตัวหรือไม่ หากไม่ให้ประกันตัว จะต้องส่งตัวนายทักษิณ ฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ในที่สุด ศาลอาญาได้ให้นายทักษิณ ได้ประกันตัว วางเงินหลักประกัน จำนวน 500,000 บาท นายทักษิณจึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ.ประกอบฯการเลือกสว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ขณะที่อีกคดีสำคัญ ในวันราชาฤกษ์นี้ คือการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า การออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่

หากมีคำวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ การเลือกสว.ซึ่งมาถึงขั้นตอนที่ได้ สว.ระดับจังหวัด จำนวน 3,000 คน และจะเลือกให้เหลือ 200 คนในระดับประเทศ วันที่  26 มิถุนายนนี้

โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9-0 วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107

คดียุบพรรคก้าวไกล ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาครั้งต่อไป 3ก.ค.67

ขณะที่ อีก 2 คดีสำคัญ ได้แก่คดียุบพรรคก้าวไกล มีความผิดตามมาตรา 112 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า 

เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือ ความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดภายใน 7วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป 

พร้อมมีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2567  มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่ 3กรกฎาคม 2567  และกำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่ 9กรกฎาคม 2567 

คดีเศรษฐาหลุดเก้าอี้ เหตุตั้งพิชิต นัดพิจารณาต่อไป 10ก.ค.67

ส่วนอีกคคีที่ สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 40 คน ยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภา (ผู้ร้อง) ว่านายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้องที่ 1) ได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้องที่ 2) เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๆ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า  ผู้ถูกร้องที่ 2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากผู้ถูกร้องที่ 2 เคยถูกศาลฎีกามีคำสั่ง

จำคุกเป็นเวลา6เดือน ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์ สุจริตและมีพฤติกรรม อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) และ (5)  เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่

ผู้ร้องจึงส่งคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะส่วนของผู้ถูกร้องที่2  สำหรับกรณีของผู้ถูกร้องที่ 1 มีคำสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยผู้ถูกร้องที่ 1 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อ  ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 

ผลการพิจารณา

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงาน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่น  ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

หุ้นไทยดีดกลับ 12 จุด รับข่าวคดีสำคัญคลี่คลาย

ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดีดกลับ ข้ามเส้น 1,300 จุดขึ้นไปได้ โดยเมื่อเวลา 13.21 น. ดัชนีอยู่ที่ 1,308.61 จุด +12.02 จุด หรือคิดเป็น +0.93%

ล่าสุดเวลา 14.07 น. ดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 1,305.94 จุด เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +9.35 จุด (+0.72%)

ศาลรัฐธรรมนูญ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : วิเคราะห์ การเมือง 18มิถุนา วันราชาฤกษ์