ไทยเบฟ กำไรสุทธิ ไตรมาส 2 ลดลง 4.9% เหลือ 7 พันล้านบาท

ไทยเบฟ แจ้งผลประกอบการ
ไทยเบฟ รายงานผลประกอบการไตรมาสสองของปีนี้

ไทยเบฟ รายงานกำไรสุทธิลดลง 4.9 % เหลือ 7 พันล้านบาท (257.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 จาก 7.4 พันล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน ก่อนหน้า

ไทยเบฟ ระบุว่า สาเหตุหลัก มาจากการลงทุน ในบริษัทร่วม และ กิจการร่วมค้า โดยบริษัทได้รายงานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.28 บาท ในไตรมาสนี้ ลดลงจาก 0.29 บาท ในปีก่อนหน้า

รายได้จากการขายไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 6.3% เป็น 7.16 หมื่นล้านบาท จาก 6.74 หมื่นล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในธุรกิจเบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหาร และ สุรา

เมื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจ รายได้จากการขาย ในไตรมาสที่ 2 ของธุรกิจสุรา เพิ่มขึ้น 0.6 % เป็น 3.16 หมื่นล้านบาท จากการปรับราคา และ การรวมพอร์ตผลิตภัณฑ์ กำไรสุทธิของกลุ่ม เพิ่มขึ้น 2.3 % เป็น 5.8 พันล้านบาท

รายได้ จากการขายไตรมาส 2 ธุรกิจเบียร์เพิ่มขึ้น 12.8 % เป็น 2.99 หมื่นล้านบาท ท่ามกลางปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และ การได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นราคา ในปี 2566 กำไรสุทธิกลุ่มเบียร์เพิ่มขึ้น 35.1 % เป็น 755 ล้านบาท

กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 8.6 % เป็น 5.2 พันล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ในทุกหมวดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 81.3 % เป็น 281 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน กลุ่มอาหาร มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 4.5 % เป็น 4.9 พันล้านบาท เนื่องจากได้รับประโยชน์ จากการรับรู้แบรนด์มากขึ้น และ การเข้าถึงแบรนด์ที่มากขึ้น ผ่านการเปิดสาขาใหม่ ๆ แต่ผลประกอบการ มีผลขาดทุนสุทธิ 30 ล้านบาท จากกำไร 7 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ไทยเบฟ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินการ ในช่วงครึ่งปีแรก โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า แต่อย่างใด

เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 12 มิถุนายน หลังปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

สำหรับช่วงครึ่งปีแรก รายได้จากการขายลดลง 0.4% เหลือ 1.48  แสนล้านบาท เนื่องจากยอดขายธุรกิจในเบียร์ลดลง แต่ยอดขายสุรา เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่เพิ่มขึ้น 

กำไรสุทธิครึ่งปีลดลง 5.6 % เหลือ 1.52 หมื่นล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลง 58.8 % ของส่วนแบ่ง จากบริษัทในเครือ

โดยราคาหุ้น ปิดทรงตัวที่ ราคา 0.49 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2549 ที่ผ่านมา จากนั้น ได้นำบริษัทในเครือ ทยอยเข้าจดทะเบียนตาม หลังจากได้เข้าซื้อกิจการเบียร์หลายแห่ง ไทยเบฟ ผู้ผลิตเบียร์ช้างจากไทย ถูกยกเป็นผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดในด้านปริมาณ ของภูมิภาคเอเชียตะวักออกเฉียงใต้

ที่มา: https://www.straitstimes.com/business/thai-beverage-q2-net-profit-falls-49-to-7-billion-baht-on-lower-profits-from-associates

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหาร “ฐาปน” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสริมแกร่งองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน