การบินไทย ชู CSR ฝึกคนตาบอด เดินทางกับเครื่องบินจำลอง

การบินไทย ส่งเสริมผู้พิกรทางสายตา
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้อนรับผู้พิการทางสายตาร่วมประสบการณ์ทดลองฝึกวิธีนั่งเครื่องบินในห้องซิมูเลเตอร์จริงที่สำนักงานใหญ่การบินไทย

การบินไทย ลุย ซีเอสอาร์ ชูโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้พิการทางสายตาผ่านเครื่องฝึกบินจำลอง” ต้อนรับสมาคมคนตาบอดโคราช ถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสบการณ์ตรง ผู้โดยสารพิการทางสายตาสร้างความเท่าเทียมและสังคมน่าอยู่ที่ยั่งยืน

ลูกเรือการบินไทย
ลูกเรือการบินไทยให้ความรู้พร้อมคำแนะนำผู้โดยสารที่พิการทางสายตาฟังข้อมูลและวิธีปฏิบัติทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายปฏิบัติการบิน ได้จัดทำกิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคม (CSR) เปิดให้คณะสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) ที่สำนักงานใหญ่ การบินไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านเครื่องฝึกบินจำลอง” โดยมีสมาชิกสมาคมฯ เป็นผู้บกพร่องหรือพิการทางสายตาต่างให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ 15 คน พร้อมอาสาสมัครอีก 5 คน เข้าชมและสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่องฝึกบินจำลอง

ทางการบินไทยได้แนะนำองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบิน และให้คำแนะนำกับผู้บกพร่องทางสายตาได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องหากต้องเดินทางด้วยเครื่องบินจะต้องฟังคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่หรือลูกเรือบนเครื่องอย่างเหมาะสมระหว่างเดินทางทุกเที่ยวบิน

สำหรับกิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านเครื่องฝึกบินจำลอง” ครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ บมจ.การบินไทย ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมจะสร้างโอกาสที่ดีให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อจะได้เป็นอีกส่วนสำคัญช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยเดินหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทำให้สังคมอันหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมให้ได้มากที่สุด

การจำลองผู้พิการทางสายตาขึ้นเครื่องบิน
ผู้พิการทางสายตามีความสุขที่ได้รับโอกาสนั่งซิมูเลเตอร์เครื่องการบินไทยที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

ปัจจุบันมีผู้บกพร่องทางสายตามีโอกาสเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การบินไทยจึงใช้โอกาสนี้สร้างการเรียนรู้ด้วยการนำวิธีการสัมผัสหรือทดลองฝึกประสบการณ์จริงจากเครื่องบินจำลอง เพราะเป็นเรื่องสำคัญกับการช่วยให้ผู้บกพร่องทางสายตาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี

เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza

Thai airways

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : การบินไทยปิ๊งประกวดรักษ์โลก ดันแอร์ไลน์สู่ Net Zero