จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทย ปี2567 ล่าสุดแตะ 16 ล้านคน

thai travel number tourist
นักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย ช่วงวันที่ 1 ม.ค.- 16 มิ.ย. 2567

กระทรวงท่องเที่ยวฯเผย จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทย ปีนี้ ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.-16มิ.ย.2567 แตะ 16 ล้านคนแล้ว สร้างรายได้กว่า 7.65 แสนล้านบาท จีนมาเที่ยวไทยมากที่สุด 3 ล้านคน

จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทย ทะลุ 16 ล้านคน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ภาพรวม การท่องเที่ยว ในปี2567 โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 67 พบว่า ประเทศไทย มีจำนวนนักท่องเที่ยว สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 16 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา มีจำนวน ทั้งสิ้น 16,200,706 คน สร้างรายได้ จากการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 765,584 ล้านบาท

โดยจำนวน นักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • จีน จำนวน  3,179,539 คน
  • มาเลเซีย จำนวน 2,253,397 คน
  • อินเดีย จำนวน 952,470 คน
  • รัสเซีย จำนวน 888,203 คน
  • เกาหลีใต้ จำนวน 874,903 คน

“ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 16 มิ.ย. 2567 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามา แตะระดับ 16 ล้านคน และในสัปดาห์ ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยว กลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) และกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) กลับมาฟื้นตัว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.61 และร้อยละ 4.90 จากสัปดาห์ก่อนหน้า” รมว.การท่องเที่ยวและกีฬากล่าว

ทั้งนี้จากการที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ของศาสนาอิสลาม (วันตรุษอีฏิ้ลอัฏฮา หรือวันฮารีรายอฮัจยี) ส่งผลให้ นักท่องเที่ยว ตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้น สูงถึง ร้อยละ 97.82 รวมถึง ตลาด มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ สิงคโปร์ ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.99 ร้อยละ 37.70 และ ร้อยละ 17.94 ตามลำดับ

สัปดาห์นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทย เพิ่มอีก 657,362 คน

สำหรับ ภาพรวม สัปดาห์นี้ ประเทศไทย มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาทั้งสิ้น 657,362 คน เพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้า 65,024 คน หรือร้อยละ 10.98 คิดเป็น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เฉลี่ยวันละ 93,909 คน

โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่

  • จีน จำนวน 116,364 คน
  • มาเลเซีย จำนวน 110,070 คน
  • อินเดีย จำนวน 49,222 คน
  • สิงคโปร์ จำนวน 31,953 คน
  • เกาหลีใต้ จำนวน 28,905 คน

โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย  ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 32.99 ร้อยละ 17.94 และร้อยละ 3.21 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ และจีน ปรับตัวลดลง จากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 11.34 และร้อยละ 2.80

มาตรการ Ease of traveling ช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ถัดไป คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามา ทรงตัว โดยมีปัจจัยส่งเสริม การเดินทาง ได้แก่ การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาล ช่วยเพิ่มการ อำนวยความสะดวก ในการเดินทาง สู่ไทย เช่น การลงนาม ยกเว้นวีซ่า ระหว่างไทย – จีน ที่มีผล ช่วยสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวก ในการเดินทาง

และกระตุ้น ให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้น การตรวจลงตรา หนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยว อินเดีย ไต้หวัน และ คาซัคสถาน และ การยกเว้น บัตรตม.6 ในด่านทางบก 8 ด่าน แก่ นักท่องเที่ยว มาเลเซีย และ ลาว

ใส่ใจเยียวยา นักท่องเที่ยว บาดเจ็บ-เสียชีวิต สร้างความเชื่อมั่น

​ทั้งนี้ จากมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งเป็นความใส่ใจ จากรัฐบาลที่สนับสนุน งบประมาณ ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี

เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ ตัดสินใจ เดินทางมาท่องเที่ยว ประเทศไทย ซ้ำอีก ซึ่งจะก่อ ให้เกิดการพักค้าง

และเพิ่มทั้ง จำนวนรายได้ และ จำนวนนักท่องเที่ยว ได้อย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ จะพิจารณาเสนอ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ในการขอขยายเวลา โครงการฯ เพื่อรักษาระดับ ความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 ต่อไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 112วันทำสถิติทะลุ11.29ล้านคน