ผลตรวจ ข้าว10ปี จาก โครงการรับจำนำข้าว ผ่านมาตรฐาน

ผลตรวจ ข้าว10ปี โครงการรับจำนำข้าว
ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานผล การตรวจสอบข้าว จากโกดัง โครงการรับจำนำข้าว จังหวัดสุรินทร์

โฆษกรัฐบาล เผย ผลตรวจ ข้าว10ปี จาก โครงการรับจำนำข้าว ผ่านมาตรฐาน ครบถ้วน 3 ด้านหลัก ทั้งด้าน กายภาพ – ความปลอดภัย – คุณค่าทางโภชนาการ องค์การคลังสินค้า พร้อมนำข้าวทั้งหมด ประกาศจำหน่ายเป็นการทั่วไป คาดไม่เกินสิ้นเดือน พฤษภาคม นี้

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณี การวิพากษ์วิจารณ์ ถึงคุณภาพของข้าวสาร จากโครงการรับจำนำข้าว จำนวนกว่า 15,000 ตัน ใน 2 โกดังข้าว ณ จังหวัดสุรินทร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผย ผลตรวจ ข้าว10ปี จาก โครงการรับจำนำข้าว

ล่าสุด ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เผยผล การตรวจสอบข้าวแล้ว พบว่า ข้าวทั้ง 2 โกดังจากโครงการรับจำนำข้าว จังหวัดสุรินทร์ ปลอดภัย ไม่พบสาร อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ตกค้าง

และยังมี คุณค่าทางโภชนาการ โดยการทำงาน ทุกขั้นตอน มีความละเอียด ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ได้ รับผลการตรวจสอบ ตามมาตรฐานสากล

ผลการตรวจสอบ ดังกล่าว กรมวิทย์ฯ ดำเนินการ ตามระบบ คุณภาพ ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ISO/IEC 17025 ในห้องแล็บ ที่ได้มาตรฐาน ของโลก และ เอเชีย

ใช้บุคลากร นักวิทยาศาสตร์กว่า 10 คน ที่มีประสบการณ์ และ เชี่ยวชาญสูง โดยได้รับ ตัวอย่างข้าว ทั้ง 2 โกดัง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 จากกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ว่าจ้าง บริษัทเอกชน เป็นผู้ดำเนินการ เก็บตัวอย่าง (Surveyor)

คือ บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่ขึ้นทะเบียน กับกรมการค้าต่างประเทศ มีมาตรฐานในการปฏิบัติ เเละมีสำนักงานใหญ่ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยแบ่งเป็น การเก็บข้าวตัวอย่าง จากการผ่ากรอง 15 ชั้น จำนวน 3 กิโลกรัม และ จำนวน 5 กิโลกรัม รวมทั้ง ยังได้นำข้าวตัวอย่าง ที่ซื้อจาก ท้องตลาด มาเปรียบเทียบ กันด้วย ซึ่งผลการตรวจ จำแนกเป็น 3 ด้านหลัก โดยสรุป ดังนี้

ผลตรวจ ข้าว10ปี จาก โครงการรับจำนำข้าว

ด้านกายภาพ และสิ่งแปลกปลอม ตั้งแต่การใช้ตาเปล่า และกล้องจุลทรรศน์ ขยาย 30 เท่า พบว่า ทั้งข้าวตัวอย่างที่ 1 และข้าวตัวอย่างที่ 2 พบเมล็ดข้าว ทั้งเมล็ดสีเหลือง มีกลิ่นอับ พบมอดมีชีวิต และชิ้นส่วน แมลงปีกด้วง มากกว่าที่จำหน่าย ตามท้องตลาด

ด้านความปลอดภัย ใช้การตรวจ ซ้ำใหม่ (Retest) ถึง 3 ครั้ง และควบคุมคุณภาพ ภายในห้องปฏิบัติการ (IQC) ผ่านเกณฑ์การยอมรับ พบว่า ไม่พบสาร อะฟลาท็อกซิน ในข้าวตัวอย่างที่ 1 และข้าวตัวอย่างที่ 2 เช่นเดียวกับสารรมข้าว และสารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 250 ชนิด ก็ไม่พบ มีสารตกค้าง ด้วยเช่นกัน แต่กลับกัน พบสารอะฟลาท็อกซิน ในตัวอย่างที่ซื้อมาเปรียบเทียบ ซึ่งไม่ใช่ข้าว 10 ปี ที่นำมาตรวจ แต่พบในปริมาณ ที่น้อยมาก

ด้านคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งกรมวิทย์ฯ ได้นำตัวอย่างข้าวสาร ในท้องตลาด มาตรวจเปรียบเทียบ กับข้าว 2 ตัวอย่างดังกล่าว พบว่า มีคุณค่าทางอาหาร ไม่แตกต่าง กับข้าวตัวอย่าง ที่ซื้อจากท้องตลาด มาเปรียบเทียบกัน

เตรียมขายข้าว 1.5 หมื่นตัน จากโครงการรับจำนำข้าว

ทั้งนี้ สืบเนื่อง จากผลการตรวจสอบดังกล่าว ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุเพิ่มเติมว่า ข้าวทั้งหมด มีจำนวน 15,013.24 ตัน หรือ 145,590 กระสอบ จะบูรณาการ ทำงานร่วมกับ องค์การคลังสินค้า (อคส.)

เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำ TOR เพื่อประกาศ จำหน่ายข้าว ทั้งหมด โดยจะประกาศ จำหน่ายข้าว ในสต๊อก เป็นการทั่วไป ซึ่งคาดการณ์ว่า ไม่เกินสิ้นเดือน พฤษภาคม 2567 นี้

สำหรับ ผลการตรวจสอบ ครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ ถึงการทำงาน อย่างต่อเนื่อง ของรัฐบาล และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ที่พร้อม ดำเนินการ ทุกขั้นตอน โดยละเอียด เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยความ โปร่งใส

จึงขอให้ประชาชน มั่นใจได้ว่า ข้าวดังกล่าว พร้อมสำหรับ การขาย ให้กับตลาด ที่ต้องการ ซึ่งจะมี กระบวนการ ปรับปรุง คุณภาพข้าว ให้สอดคล้อง มาตรฐาน และความต้องการ ของผู้ซื้อ ต่อไป เพื่อนำรายได้ กลับคืน สู่คลังประเทศ อย่างคุ้มค่า ที่สุด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ฟอกขาว จำนำข้าว ข้าว10ปี กินได้ เย้ยรัฐบาล “คสช.”