“สุริยะ” ลงภูเก็ตเช็กความพร้อมดันภูเก็ตสู่ “Gateway” อันดามัน

สุริยะ ภูเก็ต Gateway อันดามัน
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต
  • “สุริยะ” ลงภูเก็ตเช็กโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 
  • เร่งแก้ปัญหาจราจรติดขัด-รับท่องเที่ยวโต
  • ดันภูเก็ตสู่ “Gateway” อันดามัน

“สุริยะ” ลงภูเก็ตเช็กความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เร่งแก้ปัญหาจราจรติดขัด-รับท่องเที่ยวโต-ดันภูเก็ตสู่ “Gateway” อันดามัน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการคมนาคม และเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยได้ติดตามการดำเนินงานท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดยมี นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ส่วนราชการในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

โดยนายสุริยะ   กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ในปี 2566 กว่า 300,000 ล้านบาท ตนจึงมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน ตลอดจนโครงข่ายทางหลวง เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด พร้อมรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย 

สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ เพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการสร้างสะพานหรือทางแยกต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการจราจร และเตรียมการก่อนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันที่ 19 เมษายน นี้ ทั้งนี้ ในจังหวัดภูเก็ตมีโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมที่สำคัญ อาทิ แผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 12.5 ล้านคนต่อปี เป็น 18 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2568 เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ในปี 2569 ก่อสร้างปลายปี 2569 แล้วเสร็จปี 2572

ส่วนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ อยู่ระหว่างดำเนินการโอนจากกรมท่าอากาศยาน ให้ ทอท. บริหารจัดการ ส่วนโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้ – ป่าตอง ซึ่งมีลักษณะเป็นอุโมงค์ โดยมีแนวคิดในการปรับรูปแบบอุโมงค์ของโครงการ เพื่อทำให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าจะนำเสนอ ครม อนุมัติได้ในเดือนธันวาคม 2568 ลงนามในสัญญาปี 2569 เปิดให้บริการปี 2573 และระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน EIA คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ปลายปี 2569 เปิดให้บริการปี 2573

จากนั้น ได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ช่วงบ้านเมืองใหม่ – สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต โครงการสะพานสารสินแห่งใหม่ และโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล. 402 กับ ทล.4027 และ ทล.4025 (แยกท่าเรือ) บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ของกรมทางหลวง

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ พร้อมเสริมศักยภาพจังหวัดภูเก็ตให้เป็น “Gateway” อันดามัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน