เปิดรายชื่อ 20สมาคมกีฬา ปตท.ให้การสนับสนุนล่าสุด

กลุ่มปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ตามนโยบายรัฐบาล 1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ

เปิดรายชื่อ 20 สมาคมกีฬา ล่าสุดที่ กลุ่ม ปตท. สนับสนุน จำนวน 20 สมาคม งบประมาณ 200 ล้านบาท จุดพลังคนไทย ร่วมขับเคลื่อน Soft Power เสริมศักยภาพกีฬาสู่สากล ตามนโยบาย 1กีฬา1รัฐวิสาหกิจของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า   โดย กลุ่ม ปตท. ได้ผนึกพลังร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของประเทศทางด้านกีฬา โดยสนับสนุนสมาคมกีฬา จำนวน 20 สมาคม งบประมาณ 200 ล้านบาทตามนโยบาย 1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ และมีแผนการสนับสนุนกีฬาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปี พ.ศ. 2567 –  พ.ศ.2570)เพื่อวางแผนการพัฒนานักกีฬาในระยะยาวอย่างครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามนโยบาย นายเศรษฐา ทวีสิน รัฐวิสาหกิจนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง

กลุ่มปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ตามนโยบายรัฐบาล 1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ

นอกจากการยึดมั่นในภารกิจการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด กลุ่ม ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน  และพร้อมเป็นพลังหลักในการจุดศักยภาพคนไทยสู่สากล  จึงได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของประเทศ นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสมาคมกีฬาและการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในเวทีนานาชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หรือผู้สนใจอาชีพสายกีฬาได้เดินตามความฝัน อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กีฬาเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม ตามแนวทาง Soft Power เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ

กลุ่มปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ตามนโยบายรัฐบาล 1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ

สำหรับความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาฯ ตามนโยบาย 1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 20 สมาคม ได้แก่

 • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

“กลุ่ม ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนสมาคมกีฬาตามนโยบาย 1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ ครั้งนี้ จะเป็นการจุดพลังครั้งสำคัญเพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของไทยให้ทัดเทียมสากลได้สมดังเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

สำหรับผู้บริหารกลุ่มปตท. ที่มาร่วมลงนามสนับสนุนนโยบาย 1กีฬา1รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   ปตท.   นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารระดับสูง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)