“ไทย” ขึ้นแท่น ส่งออก “โซลาร์ เซลล์” อันดับ 4 ของโลก

“ไทย” ขึ้นแท่น ส่งออก “โซลาร์ เซลล์” อันดับ 4 ของโลก มูลค่า ส่งออก รวมเกือบ 160,000 ล้านบาท ปี 2566 และ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567
“ไทย” ขึ้นแท่น ส่งออก “โซลาร์ เซลล์” อันดับ 4 ของโลก มูลค่า ส่งออก รวมเกือบ 160,000 ล้านบาท ปี 2566 และ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567

“ไทย” ขึ้นแท่น ส่งออก “โซลาร์ เซลล์” อันดับ 4 ของโลก มูลค่า ส่งออก รวมเกือบ 160,000 ล้านบาท ปี 2566 และ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567

นาย พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน นโยบาย และ ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ความต้องการใช้ พลังงานสะอาด หรือ พลังงานทดแทน กำลังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย ปัจจัยที่เร่ง ให้ทั่วโลก ลดการพึ่งพา พลังงานฟอสซิล และ เปลี่ยนผ่าน การใช้พลังงาน ไปสู่พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะ พลังงานจาก แสงอาทิตย์

ความต้องการ พลังงาน แสงอาทิตย์ ที่เพิ่มขึ้น ทั่วโลก ทำให้ ประเทศไทย ในฐานะ ผู้ผลิต แผง โซลาร์ เซลล์ มีมูลค่า การส่งออก แผง โซลาร์ เซลล์ ปี 2566 ที่ 4,433.11 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ  

หรือ ประมาณ 159,591.96 ล้านบาท หรือ เติบโต 80.87 % จากปี 2565 ที่มีมูลค่าการส่งออก 2,425.01 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 87,300.36 ล้านบาท 

โดยมูลค่า การส่งออก ของ ไทย คิดเป็นสัดส่วน 5% ของ การส่งออก โซลาร์เซลล์ ใน ตลาดโลก ซึ่ง ไทย ครองส่วนแบ่ง อันดับ ที่ 4 ของ โลก 

รอง จาก จีน (55,857.19 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 63%) เนเธอร์แลนด์ (9,752.84 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 11%) และ มาเลเซีย (5,319.73 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน  6%) 

โดย ตลาดส่งออก สำคัญ ของไทย คือ สหรัฐอเมริกา มูลค่า 3,223 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วน 75 %) เวียดนาม มูลค่า 495 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วน 11%)  

อินเดีย มูลค่า 232 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วน 5%)  และ จีน มูลค่า 175 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วน 4%) 

โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ที่มี การเติบโต มากถึง 144.35 % จาก ปี 2565

“ไทย” ขึ้นแท่น ส่งออก “โซลาร์ เซลล์” 1 ใน 3 ของโลก

ในขณะเดียวกัน ความต้องการ ใช้ โซลาร์ เซลล์ ในประเทศ ก็มีแนวโน้ม ที่เพิ่มขึ้น จากรายงาน ของ ศูนย์วิเคราะห์ เศรษฐกิจ ทีทีบี คาดการณ์ว่า 

อัตราค่าไฟฟ้า ที่เพิ่มสูงขึ้น และการทำงาน รูปแบบ Work From Home จะส่งผลให้ มูลค่าตลาด โซลาร์ เซลล์ ในไทย เติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2565-2568

 จะเติบโต เฉลี่ย 22% ต่อปี โดยคาดว่า จะมีมูลค่า ไม่น้อยกว่า 67,268 ล้านบาท ในปี 2568

ส่วนแนวโน้ม ตลาดโลก จากข้อมูล วิจัยตลาด ของ บริษัท Zion Market Research เปิดเผยว่า ในปี 2565 คาดการณ์​ว่า ตลาด โซลาร์ เซลล์ ทั่วโลก มีมูลค่า 90,400 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ 

และ คาดว่า จะเติบโต เป็น 215,900 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 ด้วย อัตราเติบโต เฉลี่ย 11.5%

สำหรับ ด้าน การนำเข้า แผง โซลาร์ เซลล์ รายงาน S&P Global Market Intelligence แสดง ให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศ ที่นำเข้า แผง โซลาร์ เซลล์ สูงสุด ของโลก ในปี 2566

โดยนำเข้า แผง โซลาร์ เซลล์มากถึง 54 กิกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 82 % จากปี 2565 โดยส่วนใหญ่ นำเข้าจาก จีน และประเทศ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง ไทย

จากแนวโน้มดังกล่าว ผู้อำนวยการ สนค. ให้ความเห็นว่า จึงเป็นโอกาส สำหรับ ผู้ประกอบการ ไทย ที่จะขยาย ส่วนแบ่งตลาด การส่งออก โซลาร์ เซลล์ ในระดับ โลก

จาก อันดับ 4ก้าว ขึ้นมาเป็น 1 ใน 3 ของโลกได้ โดยให้ความสำคัญ กับ การพัฒนา คุณภาพ ให้สอดคล้อง กับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระดับสากล 

ที่มาของข้อมูล : https://tpso.go.th/intro

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://thejournalistclub.com/weather-forecast-today-2/261947/