SME D Bank  เยี่ยมชมกิจการ “เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค” สุดยอดนวัตกรรมโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย

  • มอบนโยบายสาขาเดินหน้าสานต่อ
  • ภารกิจสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
  • เข้าถึงบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ให้กิจการเติบโตยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เปิดเผยว่า  ได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารืตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ SME D Bank สาขาชลบุรี เดินหน้าสานต่อภารกิจสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ของธนาคาร ที่จะช่วยส่งเสริมให้กิจการเติบโตยั่งยืน 

นอกจากนั้น เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้า บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย โพรไบโอติก สายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี และปลอดสารเคมีตกค้าง ซึ่งบริษัทมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตมาต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานระดับสากลครบถ้วน