SET e-Learning ยกทัพความรู้ 

สัปดาห์นี้ “คุณนายพารวย” มีข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.  ตอนนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้กับประชาชนในการออมและการลงทุน ได้ร่วมกับ กยศ. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงินแบบต่อเนื่องให้กับผู้กู้ยืมกยศ.

โดยยกทัพความรู้ จัดเต็มหลักสูตรการเรียนออนไลน์ผ่าน SET e-Learning รวม 51 หลักสูตร และในปี 2566 ได้เพิ่มอีก 16 หลักสูตรใหม่ ครอบคลุมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และด้านการเป็นผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น “หลักสูตรวัย 20+ : เริ่มต้นดี… ชีวิตไม่มีติดลบ”, “หลักสูตรวัยรุ่นแบบ “ของมันต้องมี” ไม่สร้างหนี้ แถมสร้างตัว”, “หลักสูตรรู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง” และ “หลักสูตร Creative Content Marketing”

สำหรับ SET e-Learning เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนแบบดิจิทัล  ตลอดจนนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วยถ่ายทอดความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาการวางแผนการเงินการลงทุน ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่นิสิต นักศึกษา ประชาชน และนักลงทุนมือใหม่ที่อยากพัฒนาตัวเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพเพื่อสร้างความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินแบบเป็นขั้นเป็นตอน

จุดเด่นของแหล่งเรียนรู้นี้ คือ ประกอบไปด้วยหลักสูตรหลากหลาย ครอบคลุมความรู้ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง จัดทำบทเรียนอย่างเป็นระบบ แบ่งหลักสูตรเป็นบทเรียนย่อย เข้าใจง่าย แต่ละหลักสูตรมีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการเรียน มีระบบติดตามผลการเรียน ติดตามสถานะการเรียนและตรวจสอบผลการทดสอบ และ รองรับหลากหลายอุปกรณ์ทั้ง คอมพิวเตอร์พีซี, โน้ตบุ๊ค และ สมาร์ทโฟน

ปีที่ผ่านมาหลักสูตร SET e-Learning นอกจากจะได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้สนใจทั่วไปแล้ว สำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. เอง พบว่า มียอดผู้เข้าเรียนสะสมตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันแล้วกว่า  4,016,934 ครั้ง  ทำให้คาดหวังได้ว่า  ผู้เรียนจะสร้างวินัยทางการเงินและการออม นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนได้ตามกำหนด

เมื่อนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. เรียนจบครบหลักสูตร นอกจากจะได้รับความรู้และประกาศนียบัตรไว้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแล้ว ยังสามารถนำไปนับชั่วโมงจิตสาธารณะได้ถึง 65 ชั่วโมง  และเมื่อทำแบบทดสอบความรู้ทางการเงิน SET Fin Quizz พิชิต Fin Gap เพื่อเช็กระดับความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ยังสามารถรับ e-Certificate นอกจากนี้ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ก็สามารถนับกิจกรรมจิตสาธารณะได้อีก 2 ชั่วโมง

ผู้กู้ยืมกยศ. เข้าลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือแอปพลิเคชัน กยศ. Connect   ความรู้ดีๆ รออยู่ตรงหน้าแล้ว อย่ารอช้า! 

สำหรับองค์กรอื่นที่สนใจความรู้ทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney