SAVE พนักงานเก็บขยะ

  • การรวมพลังของคนกลุ่มเล็กๆ
  • อีก 1 กลุ่มที่มีความเสี่ยงกับ COVID-19

อีกหนึ่งกลุ่มคนที่สร้าง #saveพนักงานเก็บขยะ เพื่อระดมทุนจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้แก่พนักงานเก็บขยะ รวมถึงคนกวาดถนนที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อไม่แพ้กัน ถึงแม้จะขอปิดการรับบริจาคแล้วแต่ยังมีข้อคิดดี ๆ ให้เราทุกคนสามารถหยิบยื่นน้ำใจต่อพนักงานเก็บขยะและคนกวาดถนนที่อยู่ใกล้ตัวได้

การรวมพลังของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ร่วมระดมทุนซื้อสิ่งของจำเป็นในช่วงวิกฤติโควิด-19 ส่งมอบเป็นน้ำใจตอบแทนผู้เสียสละเหล่านี้ ภายใต้โครงการ #saveพนักงานเก็บขยะ

ฮีโร่อีก 1 กลุ่มที่มีความเสี่ยงกับ COVID-19 สูงไม่แพ้บุคลากร​ทางการแพทย์​นั่นก็คือ “พนักงานเก็บขยะ” เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องสัมผัสกับขยะมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ #saveพนักงานเก็บขยะจึงเป็น แฮชแทคกลางที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวดีๆ ร่วมกัน