ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแน่ 1 พ.ค.นี้

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยัน 1 พ.ค.2567นี้ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามอัตราใหม่

ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแน่ วันที่ 1 พ.ค. 2567 นี้ ล่าสุด รองโฆษกรัฐบาล การันตี ไม่มีพลิก เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพเข้าสู่ระบบราชการ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบราชการไทยต่อไปในอนาคต

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 1 เมษายน  เป็นวันข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีข่าวดีล่าสุดถึงความคืบหน้าและความพร้อมในการเตรียมตัวปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีความพร้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ หารือและประสานงานกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางไว้เรียบร้อยแล้ว

“ขอให้ข้าราชการมั่นใจได้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแน่นอน” นางรัดเกล้ากล่าว

ทั้งนี้ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศแล้ว มีมติอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

สำหรับเป้าหมายเป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี (ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 และปีที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 68)  รวมทั้งปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ 10 ปี

นางรัดเกล้ากล่าวว่า การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการนั้นเป็นไปตามความเหมาะสม คำนึงถึงสถานการณ์โลกและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และจะส่งผลให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต รวมทั้งเพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพเข้าสู่ระบบราชการ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบราชการไทยต่อไป