“พระราชินี”ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ “CIB RUN 2023″เคียงข้างปชช.

พระราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงร่วมกิจกรรม “วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN เคียงข้างประชาชน” ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต สนามบินสุวรรณภูมิ

  • วิ่งเคียงข้างประชาชน
  • ทรงร่วมวิ่งในระยะทาง 10 กิโลเมตร
  • ใช้เวลา 61 นาที 45 วินาที

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงร่วมกิจกรรม “วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN เคียงข้างประชาชน” ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้า ฯ รับเสด็จ

การนี้ ทรงร่วมวิ่งในระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 61 นาที 45 วินาที จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก่อนเสด็จ ฯ กลับ ทรงเยี่ยมชมร้าน Golden Place สาขาเจริญสุขมงคลจิต อันเป็นร้านที่ก่อตั้งจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มให้มีรูปแบบและบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ มีความหลากหลายและราคาไม่แพง ด้วยความสนพระราชหฤทัย

ทั้งนี้ กิจกรรม “วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN เคียงข้างประชาชน” ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานเอกชน จัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบของขวัญส่งเสริมสุขภาพส่งท้ายปลายปีให้กับประชาชน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักวิ่งจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ท้าความฟิตวิ่งเคียงข้าง

สำหรับงานนี้ถือเป็นการจัดงานวิ่งครั้งแรกของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ซี่งได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ให้ใช้สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี จึงได้มีแนวคิดที่จะเชิญชวนประชาชนจากทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัย ให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงพลังบวกในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันมหามงคล เนื่องในวโรกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการรวมใจวิ่งเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง