“ราเมศ” ย้ำ! ติดตามการใช้งบประมาณปี 2567 ใกล้ชิด

“ราเมศ” ย้ำติดตามการใช้งบปี 67 ใกล้ชิด ชี้รัฐบาลต้องใส่ใจในปัญหาต่างๆให้มากกว่านี้ ด้าน “เฉลิมชัย” ย้ำเสมอว่าพรรคทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่

  • ชี้รัฐบาลต้องใส่ใจในปัญหาต่างๆให้มากกว่านี้
  • “เฉลิมชัย” ย้ำเสมอว่าพรรคทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่

วันที่ 23 มีนาคม 2567 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ว่า ต่อจากนี้ก็จะมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด หลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของ สว.ที่จะมีการพิจารณา เพื่อผ่านเป็นกฎหมายงบประมาณ

“ต้องยอมรับว่ามีความล่าช้าไปมาก ปัญหาของพี่น้องประชาชนยังคงต้องรอ รัฐบาลต้องใส่ใจในปัญหาต่างๆให้มากกว่านี้ ขณะนี้บางเรื่องที่ไม่จำต้องรองบประมาณใหม่แต่ปรากฎชัดว่ายังไม่ได้มีการขับเคลื่อน เช่น การพักหนี้เกษตรกรที่ยังมีประชาชนรออยู่ ปัญหาเรื่องการปราบปรามยาเสพติดที่ออกมาพูดเสียงดังแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบ”

ส่วนโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ประชาชนรอแต่รัฐบาลก็ยังไม่มีจุดหมายที่แน่นอน อีกหลายเรื่องรัฐบาลไม่จริงใจก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด งบประมาณปี 2567 ในส่วนของพรรคก็จะมีการติดตามการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศให้มากที่สุด

นายราเมศกล่าวต่อว่า ในส่วนการอภิปรายทั่วไปตาม มาตรา 152 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ย้ำเสมอว่าพรรคทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ สส.ทุกคนพร้อมอภิปราย มีการเตรียมความพร้อมเตรียมประเด็นซักซ้อม มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็น การอภิปรายจะยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด

ในส่วนการประท้วงของฝ่ายรัฐบาลหากมีการประท้วงก็ขอให้ยึดข้อบังคับ อยากให้รับฟังกันด้วยเหตุด้วยผล เปิดใจรับฟังก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ไม่กังวลหากมีการประท้วงในประเด็นการอภิปรายเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีพระคุณกับฝ่ายรัฐบาล เพราะประชาชนฟังอยู่

และขอย้ำว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องตอบคำถามให้ชัดเพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง