“ธรรมนัส”สั่งบุกตรวจรีสอร์ทโรงแรมดังเขาใหญ่ทวงคืนที่ส.ป.ก. จากนายทุน

“ธรรมนัส” สั่ง “ธนดล” บุกตรวจ รีสอทโรงแรมดังเขาใหญ่ ทวงคืนพื้นที่ ส.ป.ก. จากนายทุนครองที่ สปก.คืนหลวง คาคความเสียหายเบื้องต้นหลายพันล้านบาท

  • คาคความเสียหายเบื้องต้นหลายพันล้านบาท
  • เร่งตรวจสอบผู้ที่ได้รับเอกสาร ส.ป.ก. ทั่วประเทศ
  • ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะกำลังเจ้าหน้าที่ รองเลขาฯ ส.ป.ก. เข้าตรวจสอบพื้นที่ โรงแรมรีสอร์ท ของนายทุน ที่มีชื่อในเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่เชื่อมโยงจุดหลักหมุด ส.ป.ก.เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และบริเวณภูเขาวังหิน นอกเขตอุทยานฯ อีกแห่งโดยได้นัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ริมถนนธนะรัชต์ กม.7 ฝั่งเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เอาจริงและให้ตรวจสอบผู้ที่ได้รับเอกสาร ส.ป.ก. ทั่วประเทศว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่ หรือเป็นนายทุน โดยรื้อทั้งหมด ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ คาดว่ากว่าสองล้านไร่ โดยจะนำร่องก่อนที่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แห่งแรก เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจน จากการตรวจสอบพบว่าผู้ได้เอกสาร ส.ป.ก.4-01 เป็นนายทุน เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท ถือครองเอกสาร ส.ป.ก.4-01 กว่า 29 แปลง

สำหรับการตรวจพื้นที่วันนี้ได้เปลี่ยนจากจุดเดิมเป็นจุดใหม่ เป็นพื้นที่โรงแรม รีสอร์ท และบ้านจัดสรร ชื่อดังอยู่นอกเขตติดแนวเขต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเข้าตรวจสอบว่าพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่นิคมสร้างตนเอง มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนมา เพื่อนำมาประเมินก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบว่ากระทำผิดจริง จะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก

โดยให้เพิกถอนสิ่งปลูกสร้าง แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่ยอมเพิกถอน ก็จะแจ้งความดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ม.3 (15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จะเป็นหมุดหมายแรกที่ดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตามในส่วน เงื่อนไขในการเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม ที่ คปก. ต้องเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด และมีการแก้ไขระเบียบ นั้น ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯบอกว่าเพื่อเป็นการยกระดับให้สามารถนำโฉนดเพื่อการเกษตร ไปประกันตัวผู้ต้องหาได้ รวมทั้งนำไปเข้าธนาคารมาเพื่อการเกษตรได้

ส่วนผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ระบุ ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. มี 3 ประเภท ที่มีสัญชาติไทย คือ 1. เกษตรกร เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้ว โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปี เพื่อประกอบเกษตรกรรมในท้องถิ่นนั้น

2.ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรเป็นหลัก ผู้ยากจน มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี จบการศึกษาทางเกษตรกรรมไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3. สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ผู้ที่ผ่านตามเขื่อนไขก็มีสิทธิ ส่วนนอกเหนือจากนี้ ถือว่าผิดวัตถุประสงค์และระเบียบเงื่อนไข ไม่สามารถถือครองและเข้าไปทำประโยชน์ พื้นที่ ส.ป.ก. ได้