พรรคภูมิใจไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี 6 เม.ย.67

พรรคภูมิใจไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2567

วันที่ 6 เมษายน 2567 เมื่อเวลา 07.00 น. ณ บริเวณปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

สำหรับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ทรงย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร และทรงสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของไทย นอกจากนั้นยังทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทย ทรงตรากฎหมายตราสามดวง รวมถึงทรงวางรากฐานอื่นๆ ที่สำคัญให้แก่ประเทศ จนนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกของปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้