“ราเมศ”เผยส.ส.ปชป.ยังตามติดงบประมาณ 67 วาระ 2 ต่อชี้ต้องโปร่งใส

“ราเมศ”เผย ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยังตามติดงบประมาณ 67 วาระ 2 ต่อ เน้นโปร่งใส-เกิดประโยชน์ที่สุด ชี้นโยบายของรัฐบาลที่เคยประกาศไว้ ไม่มีรายละเอียดไม่ได้ยึดโยงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง และประโยชน์ของประชาชน

  • เน้นโปร่งใส-เกิดประโยชน์ที่สุด
  • ชี้นโยบายของรัฐบาลที่เคยประกาศไว้
  • ไม่ได้ยึดโยงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ต้องชื่นชม ส.ส.ทุกคนที่ได้ร่วมกันตรวจสอบ ท้วงติง นำเสนออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้งบประมาณที่จะนำไปใช้ได้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะที่ภาพรวมของรัฐบาลนั้น ยังไม่สามารถชี้แจงได้ชัดว่า งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท จะนำไปใช้ให้ประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไร เพราะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่เคยประกาศไว้ ไม่มีรายละเอียดใดเลย อีกทั้งหลายฝ่ายมีความห่วงใยในเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ งบประมาณที่ประกาศว่า จะนำไปพลิกฟื้นเศรษฐกิจก็สวนทางกับรายละเอียดในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2567 ที่เป็นการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของรัฐบาลโดยไม่ได้ยึดโยงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง และประโยชน์ของประชาชน

ดังจะเห็นได้ชัดว่าในการจัดสรรงบประมาณครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ ละเลยเรื่องการสร้างงาน การสร้างคน การสร้างคุณภาพชีวิต เพราะตัวเลขสรุปภาพรวมที่ชัดเจนคือ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังที่ได้กล่าวมาได้รับการจัดสรรงบประมาณให้น้อยมาก และยังมีอีกหลายส่วนที่จะต้องติดตามในวาระที่สอง คือในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป ซึ่งจะมีการพิจารณาลงลึกในรายละเอียดงบประมาณของแต่ละกระทรวง และ สส.ทุกคนจะได้แปรญัตติภายใน 30 วัน ต่อไป

สำหรับสัดส่วน กมธ. งบประมาณ ทั้ง 3 คน ถือได้ว่าเป็นตัวแทนพรรค ก็จะไปทำงานอย่างเต็มที่แทนพี่น้องประชาชนและจะทำงานร่วมกันกับ สส. ทุกคนของพรรคที่ไม่ได้เป็น กมธ. งบประมาณด้วย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพราะทุกคนล้วนมีประสบการณ์ ซึ่งก็จะมาร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป