“สมศักดิ์” สั่งประมูลงานแข่งด้วยเวลาสร้าง ไม่ใช่เงิน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568

“สมศักดิ์” คิดนอกกรอบ เปลี่ยนรูปแบบประมูลงานใหม่แข่งกันด้วยเวลาสร้าง ไม่แข่งขันกันด้วยเงิน อุดช่องโหว่เรียกรับสินบน หวังช่วยเพิ่มคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต(CPI) ให้ดีขึ้น ชี้การแก้ปัญหาต้องคิดนอกกรอบ เพราะกรอบที่มีคือกับดัก

  • สำหรับสาเหตุที่ประเทศไทยมีคะแนนCPI ต่ำ
  • เนื่องจากปัญหาการเรียกรับสินบน
  • และเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริต หรือCPI (Corruption Perceptions Index) ซึ่งประเมินโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI) คะแนน CPI มาจากการสำรวจข้อมูล 9 แหล่งข้อมูล

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568

สำหรับสาเหตุที่ประเทศไทยมีคะแนนCPI ต่ำ เนื่องจากปัญหาการเรียกรับสินบน และเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง จึงเสนอให้มีการทบทวนวิธีการประมูลแบบใหม่ โดยไม่ต้องต่อสู้ด้วยราคา จะได้ไม่ต้องเรียกรับสินบน แต่ให้ต่อสู้กันด้วยระยะเวลา หากใครสามารถทำงานเสร็จได้เร็วกว่า ก็ให้ชนะการประมูลงาน ซึ่งหากปรับเปลี่ยนวิธีประมูลใหม่ ไม่มีการใช้เงิน ก็มั่นใจว่า คะแนน CPI จะดีขึ้นอย่างแน่นอน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อเสนอไปทบทวน พร้อมแนะนำขอให้คิดนอกกรอบ เพราะกรอบที่มีต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งคือกับดักด้วย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2568

“ในปีในปี 2566 ประเทศไทยได้คะแนนรวมลดลงจาก ปี 2565 จำนวน 1 คะแนน จาก 36 คะแนน เป็น 35 คะแนน และมีอันดับลดลงจาก อันดับที่ 101 เป็น 108 จากทั้งหมดจำนวน 180 ประเทศ จึงต้องหาทางขยับคะแนนของประเทศไทยให้ดีขึ้น” นายสมศักดิ์กล่าว