ก้าวไกลได้ยืดเวลา ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาอีก 3 ก.ค.67

ยุบพรรคก้าวไกล
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา คดียุบ พรรคก้าวไกล เผยเพื่อประโยชน์ แห่งการพิจารณา กำหนดให้บุคคล เสนอบันทึกถ้อยคำ ยืนยันข้อเท็จจริง ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ

  • ตามประเด็น ที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ
  • ชี้เพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัยของศาลฯ ต่อไป
  • กำหนดนัดพิจารณาต่อไป วันที่ 3 ก.ค.67 พร้อมให้คู่กรณี เข้ามาตรวจพยานหลักฐาน วันที่ 9 ก.ค.67

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (18 มิ.ย.67) ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เปิดเผยเอกสาร โดยระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล (เรื่องพิจารณาที่ 10/2567) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง)

โดยนายทะเบียน พรรคการเมืองยื่นคำร้อง กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่า พรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้าง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

รวมถึง เข้าลักษณะกระทำการ อันอาจเป็นปฏิปักษ์ ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุ แห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

โดยข้อเท็จจริง ปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2567 จึงขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง ของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง

และถูกเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมมในการจัดตั้ง พรรคการเมืองขึ้นใหม่ ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค ผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคสองและมาตรา 94 วรรคสอง

ทั้งนี้ ต่อมาวันที่ 12 มิ.ย.2567 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ให้ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 โดยผู้ร้อง ได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และผู้ร้องได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ จากผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา โดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นล่วงหน้า ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

รวมถึงมีคำสั่ง ให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2567 มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

โดยกำหนดนัดพิจารณาต่อไป ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 พร้อมกำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากศาลรัฐธรรมนูญ มีการตัดสินว่า ให้ยุบพรรค ก้าวไกล และกรรมการบริหารพรรค ต้องโทษแบนการเมือง จะมีกรรมการบริหารพรรค ก้าวไกล จำนวน 11 คน ที่รับผล อันประกอบด้วย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์, ชัยธวัชตุลาธน หัวหน้าพรรค, ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์, ณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกุล, ปดิพัทธ์ สันติภาดา, สมชาย ฝั่งชลจิตร, อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล, อภิชาต ศิริสุนทร, เบญจา แสงจันทร์, สุเทพ อู่อ้น และอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์

อย่างไรก็ตาม เชื่อได้ว่า เวลานี้ทีมยุทธศาสตร์ พรรคก้าวไกล คงได้คิดวิเคราะห์ มาแล้วตั้งแต่ต้น ว่าวันหนึ่งพรรคคงต้องเดินมาสู่ชะตากรรมเดิม นั้นคือการถูกสั่งยุบพรรค

ซึ่งเรื่องนี้ต้องมาถึงไม่ช้าก็เร็ว จึงจะเห็นได้ว่า ทางพรรคจะเตรียม คนก้าวไกลรุ่นต่อไป ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนทางการเมืองของพรรค เดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด

พรรคก้าวไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ยุบพรรคก้าวไกล ถึงคิว ลุ้นกันตัวโก่ง