“นฤมล” ชวน “Toyota Tsusho” ลงทุนธุรกิจไฮโดรเจนในไทย

“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทย ชวน Toyota Tsusho ลงทุนธุรกิจไฮโดรเจนในไทย ญี่ปุ่นมองไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบในการผลิต และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

  • ญี่ปุ่นมองไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบในการผลิต
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

วันที่ 9 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้นำคณะทีมไทยแลนด์ พร้อมด้วย นางสาวกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือ กับนาย Jun Karato Executive Officer, Deputy of Chief Technology Officer of Toyota Tsusho Corporation

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า ที่ผ่านมา โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) มีความร่วมมือกับฝ่ายไทยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับไทยในการผลิตต้นแบบรถกระบะไฟฟ้าดัดแปลง จากรถกระบะที่มีอายุมากกว่า 10 ปี โดยใช้วัสดุอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศและจากการพัฒนาชิ้นส่วนในประเทศ โดยดำเนินการร่วมกัน ระหว่างวิศวกรจากประเทศญี่ปุ่นและไทย

มีการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยตามแนวปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากกรมการขนส่งทางบก และได้ผ่านการวิ่งทดสอบการใช้งานบนท้องถนนจริงเป็นระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตร ทั้งนึ้ ได้นำรถต้นแบบแสดงในงาน Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy 2023 ด้วยแล้ว

นอกจากนี้ โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ปตท. ในโครงการนำถังก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวที่ไม่ได้มาตรฐานมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุงภายใต้กลุ่มธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

“จากการหารือกับผู้บริหาร Toyota Tsusho ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้านธุรกิจเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่อรองรับกฎระเบียบด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหลายประเทศทั่วโลก Toyota Tsusho เห็นว่าประเทศไทย มีความพร้อมด้านวัตถุดิบในการผลิต biogas และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเข้ามาลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจด้านนี้ในประเทศไทย” ผู้แทนการค้าย้ำ