“ประเสริฐ จันทรรวงทอง”ยื่นหนังสือลาออกเป็นทางการสส.เพื่อไทย

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“ประเสริฐ จันทรรวงทอง”ยื่นหนังสือลาออกเป็นทางการ จากสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ระบุเปิดทาง คนรุ่นใหม่ ผลักดันงานสภา แก้ไขปัญหาประชาชน ฃ

  • ขอมุ่งมั่นทำงาน ยกระดับความสามารถด้าน “ดิจิทัล” ประเทศ
  •  มีผลตามกฎหมายในวันที่ 15 มกราคม 2567    

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้แสดงความจำนงต่อผู้บริหารพรรคเพื่อไทยในการลาออกจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ โดยจะมีผลตามกฎหมายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เพื่อเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ของพรรค ได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร เพื่อขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

อีกทั้งเมื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่ามีภาระงานหลายเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมไปกับการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง และจะต้องอาศัยการทำงานเชิงรุกอย่างมาก แม้ขณะนี้หลายโครงการได้ริเริ่มดำเนินการแล้วแต่ก็ยังต้องติดตามสานต่อโดยละเอียดเพื่อให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็ว ดังนั้นจึงต้องการที่จะใช้ทุกสรรพกำลังผลักดันงานด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกับประเทศโดยเร็วที่สุด

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายประเสริฐ กล่าวว่า ส่วนกระแสข่าวว่าการลาออกจากตำแหน่ง สส. จะเป็นเงื่อนไขทำให้ได้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใด เพราะเรื่องนี้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน และเป็นความต้องการที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ของพรรค จึงได้ตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่ง สส. โดยเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยจะสามารถผลักดันภารกิจด้านนิติบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่