18 มิ.ย. ‘วันทักษิณ วิปโยค ‘ วัดใจสู้คดี 112

ทักษิณ ชินวัตร ม.112
จับตา วันที่ 18 มิ.ย. 'วันทักษิณ วิปโยค ' วัดใจสู้คดี 112

18 มิถุนายน หลายฝ่ายต่างมองกันว่าอาจเป็นวัน วิปโยค ในทางการเมือง เนื่องจากมีสองเรื่องสำคัญ ที่จะผลต่อทิศทางประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 1.การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561 จำนวน 4 มาตรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกส.ว.ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศ

2.อัยการสูงสุดได้นัด ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มารับฟังคำสั่งฟ้องในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จากเดิมที่นัดมารายงานตัวเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

หากเทียบ กับสองเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าคดีความของทักษิณย่อมอยู่ในความสนใจมากกว่า คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด เนื่องจาก เกี่ยวข้องกับอิสรภาพของโทนี่ทักษิณ โดยตรง!!!

18 มิ.. จำเลยคดี112

ตามขั้นตอนของวันที่ 18 มิถุนายน หากนายทักษิณเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดจริง อัยการจะนำตัวส่งฟ้องต่อศาล และทันทีที่ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง ณ วินาทีนั้น ทักษิณ จะมีสถานะเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว

ทักษิณ ชินวัตร
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

การได้รับตำแหน่งจำเลยในคดีอาญาของทักษิณ ตามกฎหมายจะต้องถูกควบคุมตัวเพียงแต่มีสิทธิได้รับการประกันตัวตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด แต่ทีนี้มีคำถามข้อใหญ่ คือ ทักษิณจะเดินทางมาหรือไม่? หรือถ้าพาตัวเองมาพบอัยการแล้วจะได้รับการประกันตัวหรือไม่?เช่นกัน

ทั้งนี้ หากมองจากมาตรฐาน เกี่ยวกับสั่งฟ้องคดีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หลายกรณี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีของกลุ่มเรียกร้อง การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ แม้ส่วนใหญ่ จะได้รับการประกันตัวออกมา เพื่อ ต่อสู้คดีในชั้นศาล แต่ ก่อนจะได้รับการประกันตัว นั้น ก็ต้องไปใช้ชีวิต ในเรือนจำมาเป็นเวลาหนึ่ง แทบทั้งสิ้น แล้วแบบนี้ กรณีของทักษิณ จะเป็นไปตามแนวทางเดิม หรือไม่

เทียบเคียงกรณีไม่ได้รับการประกันตัว

ในข้อถกเถียง ดังกล่าว อาจมองได้เป็นสองมุม ว่า มุมหนึ่งเห็นว่า ทักษิณ อาจถูกปฏิบัติเหมือนกับแนวทาง ที่ผ่านมา คือ ต้องอยู่ในเรือนจำ เพื่อ ให้เป็นตามมาตรฐานเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม เห็นว่า ในข้อเท็จจริง และ พฤติการณ์แห่งคดีที่เกิดขึ้น ของ ‘ทักษิณ’ นั้นแตกต่าง กับกรณีของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวเย้ยฟ้าท้าดินพอสมควร

กล่าวคือ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบความผิดของมาตรา 112 แล้ว ผู้ที่กระทำความผิดจะต้องมีการแสดงออกทางกายภาพที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย

เมื่อย้อนกลับไป มองพฤติการณ์ ของทักษิณในคดีนี้ จะเห็นได้ว่าการกระทำ ที่นำไปสู่การฟ้องคดีนั้น มาจากการให้สัมภาษณ์ กับสำนักข่าวของเกาหลีใต้ เป็นการพาดพิงไปถึงองคมนตรี พร้อมกับมีการพูดว่า Palace circle ซึ่งยังมีปัญหาในแง่ของการตีความว่ามีความหมายครอบคลุมถึงใครบ้าง เทียบกับบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดในข้อหาเดียวกัน แต่จะพบว่ามีการแสดงออกเชิงกายภาพแบบตรงไปตรงมา และยังกระทำซ้ำหลายครั้ง

เปิดหลักฐานชิ้นสำคัญดิ้นสู้คดีหมิ่นสถาบัน

จากประเด็นตรงนี้ จึงเป็นหนึ่งในข้ออ้างจากทั้งหมด 4 ข้อ ที่ทักษิณได้หยิบขึ้นมาต่อสู้และใช้โต้แย้งอัยการว่าข้อกล่าวหาของอัยการฟังไม่ขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการสอบสวนที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมไปถึงการที่เคยมีฐานะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาก่อนย่อมเป็นบุคคลที่มีความจงภักดี

ทักษิณ ชินวัตร ม.112
วันที่ 18 มิถุนายน หลายฝ่ายต่างมองกันว่าอาจเป็นวัน วิปโยค ในทางการเมือง

โดยมีหลักฐานสำคัญ แสดงออกในเชิงประจักษ์แล้วจากการได้รับพระราชทานให้ลดโทษจำคุก จาก 8 ปีเหลือ 1 ปี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า

เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความจงภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดก็เพื่อให้ตัวเองได้รับการประกันตัวมาสู้คดีนอกเรือนจำหรือให้อัยการเลื่อนการนำตัวไปฟ้องต่อศาลออกไปก่อน

อย่างไรก็ดี เมื่อดูข้อต่อสู้ของทักษิณที่พยายามดิ้นทุกทางเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องอยู่ในเรือนจำ ด้านหนึ่งอาจดูมีน้ำหนักที่น่ารับฟัง แต่อีกมุมหนึ่งโอกาสที่ทักษิณต้องสิ้นอิสรภาพชั่วคราวก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน

เนื่องจากอดีตนายกฯทักษิณ เคยมีประวัติการหลบหนีคดีมาก่อน ซึ่งอดีตตรงนี้จะกลายเป็นจุดชี้ขาดขึ้นมาทันที ขึ้นอยู่กับว่าการที่เคยไปรายงานตัวต่ออัยการในคดีเดียวกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หลังจากได้รับการพักโทษ จะมีน้ำหนักมากพอหลบล้างรอยอดีตหรือไม่

ดังนั้น เซียนเหยียบในทางการเมืองและผู้หวงแหนอิสรภาพอย่าง ‘ทักษิณ’ ย่อมไม่ยอมให้ตัวเองอยู่ในจุดที่เสียเปรียบอย่างแน่นอน ถ้าวันที่ 18 มิถุนายน มาปรากฏตัวต่ออัยการนั้น ย่อมมั่นใจว่าตัวเองได้รับการประกัน

แต่หากไม่มาตามนัด แน่นอนว่าอิสรภาพของทักษิณได้ถูกสั่นคลอนแล้ว และการปูถนนลาดยางสู่ช่องทางธรรมชาติ อาจเป็นทางเลือกที่ทักษิณไม่อาจปฏิเสธได้

นามปากกา :เอสเปรสโซ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : อัยการสูงสุด สั่งฟ้อง ทักษิณ ม.112 เลื่อนคดีไปวันที่ 18มิ.ย.นี้