“อนุทิน” อัด ตำรวจเอี่ยวเว็บพนัน เรื่องแย่ที่สุด คนถือกฎหมายไปทำผิดเสียเอง

“อนุทิน” อัด ตำรวจเอี่ยวเว็บพนัน เรื่องแย่ที่สุด คนถือกฎหมายไปทำผิดเสียเอง มอบโนยาย “กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” น้ำประปาดื่มได้ ลดปัญหาความยากจน

  • อาศัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยผลักดัน 10ภารกิจ
  • สนับสนุนการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน

วันที่ 25 กันยายน 2566 ณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ตั้งแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากชาวกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้รับนโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบัติ และขอให้ยึดหลักการทำงาน ต้องทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที โลกเปลี่ยนไป ไทยต้องตามให้ทัน และที่สุดแล้ว ประชาชนต้องได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข อันเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวกระทรวงมหาดไทย

สำหรับนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน และต้องอาศัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยในการผลักดัน 10ภารกิจ  มีดังนี้ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ 2. น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 3. การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. พลังงานสะอาด ส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชนสร้างรายได้จากพลังงานสะอาด 5. จัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล 6. บริการประชาชนแบบ One Stop Service 7. อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 8. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย 9. แก้ไขปัญหายาเสพติด ขอให้ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู 10. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ

“ที่เร่งด่วน และต้องเน้นย้ำ คือ เรื่องน้ำประปาดื่มได้ ที่เราต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นจากการซื้อน้ำดื่ม โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขยายผลให้มีจำนวนครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างครอบคลุมที่สุด อุดช่องโหว่ที่หน่วยงานอื่นไปไม่ถึง นอกจากนั้น ยังต้องถึงเวลา ที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่าย และแสวงหาช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสการจัดจำหน่ายด้วย” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงประเด็นเรื่อง การตรวจพบข้าราชการตำรวจ มีส่วนพัวพัน รับผลประโยชน์จากขบวนการเว็บพนันออนไลน์ว่า  เป็นเรื่องที่แย่ที่สุด เมื่อคนถือกฎหมายดันไปทำผิดกฎหมายเสียเอง

เมื่อถามย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีแนวทางจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง นายอนุทินตอบว่า ต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย การปราบปรามผู้มีอิทธิพล เป็นนโยบายของกระทรวงอยู่แล้ว

“สำหรับกระทรวงมหาดไทยในยุคที่ผมกำกับดูแลจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น” นายอนุทินกล่าว