บางจากMOUส.กีฬามวยผงาดซอฟท์พาวเวอร์โลกปี68-72

นายกฯเศรษฐาประธาน MOU “บางจากฯสมาคมกีฬามวยดึงธุรกิจเอกชนจับมือภาครัฐดันศิลปะกีฬาต่อสู้โชว์พลังขายซอฟท์พาวเวอร์ผงาดในเวทีโลกยาว 4 ปีเริ่มปี’68-72

  • รัฐบาลไทยเร่งเครื่องกีฬามวยนำศิลปะการต่อสู้เพิ่มจุดขายซอฟท์เพาเวอร์
  • บางจากยืนหนึ่งร่วมสนับสนุนจัดแข่งขันพัฒนาคนกีฬากว่า 87 สมาคม  

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ซึ่งบางจากเป็นหนึ่งในองค์กรร่วมขับเคลื่อนซอฟท์ พาเวอร์ ไทย ผ่านการพัฒนาวงการกีฬาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะโครงการร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ไทยชั้นนำสร้างชื่อเสียงได้รับความนิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก จึงทำเอ็มโอยูต่อเนื่อง 4 ปี ระหว่าง2568-2571 เดินหน้ารพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องสร้างยั่งยืน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ บางจากมั่นใจจะสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยสากลไทย สร้างศักยภาพบุคลากรด้านกีฬามวยสากลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาของบางจากฯ ซึ่งทำต่อเนื่องมาตลอดทั้งจัดการแข่งขัน สนับสนุนสมาคมกีฬาเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลและประเทศ ขณะนี้บางจากเป็น 1 ใน 38 หน่วยงาน ที่ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬา 87 แห่ง ภายใต้การบริหารของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ช่วยให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ วางแผนการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยซน์สูงสุดต่อวงการกีฬาไทยด้วย

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ บางจากฯ ได้ร่วมลงนามกับ พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  พร้อมทั้งมีสักขยีพยานจากหน่วยงานต่าง ๆ ครบทุกองค์กร นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิมล ศรีวิกรณ์  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายกีฬา นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย -เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน