​นายกรัฐมนตรีประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก เพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม

นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือว่า  สิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ คือเรื่องของน้ำ เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ประเด็นที่พูดคุยวันนี้ เป็นการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงปลายฤดูฝน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตว่า ประเทศไทยจะมีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง และต้องดูแลเกษตรกรให้ไม่ได้รับผลกระทบด้วย

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ทำแผนการผันน้ำเข้าพื้นที่อ่างเก็บน้ำมานำเสนอในวันจันทร์หน้า (9 ต.ค. 66) พร้อมกับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับฟังและให้ความเห็น ซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าว่ารัฐบาลจะวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพของคณะทำงานชุดนี้ เพื่อให้การทำงานระหว่างกระทรวงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“สิ่งที่ท่านนายกฯ พยายามทำก็เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำสำหรับพื้นที่ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับทุก ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก รากฐานอันมั่นคงเรื่องน้ำนี้จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของเงินทุนจากทั้งบริษัทใหญ่ ๆ ระดับโลกจนถึงบริษัทขนาดกลางที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ช่องทางติดตาม The Journalist Club