“เศรษฐา”ไปหนองคาย-อุดรธานี ติดตามปัญหาการส่งออก-ค้าชายแดน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

“เศรษฐา”ไปหนองคาย-อุดรธานี ติดตามปัญหาการส่งออก-ค้าชายแดน ขั้นตอนพิธีการศุลกากร การพัฒนา One Stop Service ไทย-ลาว-จีน

  • นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตนาคราช
  • พร้อมเป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษา
  • และบั้งไฟพญานาคโลก 29 ต.ค. นี้
  • ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ณ พุทธอุทยานนานาชาติ
  • ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันนี้ (27 ต.ค. 66) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ  จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมคณะตรวจราชการ ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้

เวลาประมาณ 13.15 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยขบวนรถยนต์ไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แล้วออกเดินทางไปยังสำนักงานศุลกากรหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยในเวลาประมาณ 16.15 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมติดตามประเด็นปัญหาการส่งออก ขั้นตอนพิธีการศุลกากร การค้าชายแดน และการพัฒนา One Stop Service ระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศุลกากรหนองคาย

ช่วงเย็น เวลาประมาณ 17.45 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 (Naga Fire Miracle of Faith 2023) ที่ลานนาคาเบิกฟ้า ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตนาคราช ณ ลานนาคาเบิกฟ้า 1 ก่อนเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 ณ ลานนาคาเบิกฟ้า 2 จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ณ พุทธอุทยานนานาชาติ (ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์) ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยว