คนเลี้ยงหมูยกขบวนขอบคุณนายกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาหมูเถื่อน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับหนังสือข้อเสนอแนะและดอกไม้ขอบคุณ ให้กำลังใจ จากกลุ่มตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกร

คนเลี้ยงหมูยกขบวนขอบคุณนายกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาหมูเถื่อน เกิดผลเป็นรูปธรรม “เศรษฐา”เผยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

  • ผู้เลี้ยงสุกรของไทยทั้งประเทศขาดทุนและมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
  • บางส่วนจำเป็นต้องออกจากอาชีพพร้อมกับหนี้สิน

ไม่ใช่แค่ปราบหมูเถื่อนอย่างเดียว รัฐบาลได้เตรียมมาตรการให้พี่น้องที่เดือดร้อนจากเรื่องนี้ โดยได้เตรียมเงินทุนและพันธุ์สุกรให้ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยได้ฟื้นฟูอาชีพอย่างสุจริต” เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันนี้ (12 ธันวาคม 2566) เวลา 11.40 น. ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือข้อเสนอแนะและดอกไม้ขอบคุณ ให้กำลังใจ จากกลุ่มตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก และกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคใต้ นำโดยนายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ทั้งนี้ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้กล่าว ขอบคุณนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหมูเถื่อน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรของไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถขายสุกรได้ในราคาเกินกว่าต้นทุนการผลิต เนื่องจากสุกรเถื่อนมีต้นทุนที่ต่ำกว่าไทยมาก ปัจจุบันผู้เลี้ยงสุกรของไทยทั้งประเทศขาดทุนและมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นบางส่วนจำเป็นต้องออกจากอาชีพพร้อมกับหนี้สิน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับหนังสือข้อเสนอแนะและดอกไม้ขอบคุณ ให้กำลังใจ จากกลุ่มตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกร

ทั้งนี้ ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้เข้ามารับตำแหน่ง และเข้าบริหารราชการแผ่นดินตลอดช่วงระยะเวลา 3เดือนที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหา ดำเนินการคดีสุกรเถื่อนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มยังมีราคาต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยง แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทุ่มเททำงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง และเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสุกรเถื่อนอย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ในนามรัฐบาลต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่อุตส่าห์สละเวลามาให้กำลังใจตนเอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ซึ่งปัญหาสุกรเถื่อนเป็นปัญหาที่หมักหมมนานหลายปี ทั้งนี้ รัฐบาลเข้ามาทำงานยังไม่ถึง3เดือน แต่ทุกคนได้ช่วยกันทำงานอย่างจริงจัง และจะทำงานแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายกรัฐมนตรียืนยัน รัฐบาลจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่  เพื่อแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานาน ซึ่งในระยะเวลาสามเดือน สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอให้อดทน รัฐบาลจะมุ่งมั่นทำงานต่อไป จะไม่มีการปกปิดหรือเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อใครทั้งสิ้น พร้อมกำชับให้รัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่แค่ปราบหมูเถื่อนอย่างเดียว รัฐบาลได้เตรียมมาตรการให้พี่น้องที่เดือดร้อนจากเรื่องนี้ โดยได้เตรียมเงินทุนและพันธุ์สุกรให้ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยได้ฟื้นฟูอาชีพอย่างสุจริต