“เศรษฐา” มั่นใจแต่งตั้งผบ.ตร.ชอบธรรมไม่ลุในอำนาจ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ระหว่างการเยือนประเทศจีน กรณีการที่มีคนไปร้องป.ป.ช.เรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.

“เศรษฐา” มั่นใจแต่งตั้งผบ.ตร.ชอบธรรมไม่ลุในอำนาจ ตั้งอยู่บนความยุติธรรม ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไทยทุกประการ

  • อภิปรายกันอย่างกว้างขวางไม่จำกัด
  • โหวตกันอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา
  • คะแนน 9-0-2 คือ 9 เห็นชอบ 0 คือไม่มีใครปฏิเสธ และ 2 คือ งดออกเสียง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ระหว่างการเยือนประเทศจีน กรณีการที่มีคนไปร้องป.ป.ช.เรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.นั้น นายเศรษฐากล่าวว่า การตัดสินใจของตนเองในวันนั้นตั้งอยู่บนความยุติธรรม และไม่ได้ลุด้วยอำนาจ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไทยทุกประการ วันที่ไปประชุมมีการเสนอชื่อ 4 ท่านขึ้นมา ก็มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกอยู่แล้ว คุณสมบัติในการพิจารณาคือเรื่องอาวุโส ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม ตรงนี้ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ทุกท่านได้อภิปรายกันอย่างไม่จำกัด และโหวตกันอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา คะแนน 9-0-2 คือ 9 เห็นชอบ 0 คือไม่มีใครปฏิเสธ และ 2 คือ งดออกเสียง

“ผมก็มั่นใจว่าการกระทำของผมในวันนั้นทำด้วยความชอบธรรมและไม่ลุในอำนาจครับ”

นอกจากนี้ยังได้เช็คในข้อกฎหมายแล้ว เรื่องที่มีกตร. 2 ท่าน อยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ทำให้ไม่สามารถเข้ามาโหวตได้ ได้มีการตรวจสอบกันอย่างดีแล้ว ก็พร้อมที่จะชี้แจง