พิชิต ชื่นบาน ลาออก จาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พิชิต-ชื่นบาน-ลาออก-รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายพิชิต ชื่นบาน ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พิชิต ชื่นบาน ส่งหนังสือ ลาออก จากตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดทาง นายกฯ เศรษฐา เดินหน้าประเทศ หลังโดน 40 สว. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ถอดจากความเป็นรัฐมนตรี

วันนี้(21 พฤษภาคม 2567) นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นหนังสือลาออก จากการดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เพื่อให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินหน้า บริหารประเทศ ต่อไปได้ โดยให้มีผล ตั้งแต่วั นที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

พิชิต ชื่นบาน โชว์หนังสือลาออก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับ เนื้อความ ในหนังสือ ลาออก ของนาย พิชิต ชื่นบาน ระบุว่า ทำเนียบรัฐบาล 21พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ข้าพเจ้า นาย พิชิต ชื่นบาน ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยัน ชีวิตยึดมั่น ในความบริสุทธิ์ ทั้งใน อดีต และ ปัจจุบัน ประกอบ วิชาชีพ ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต

เป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ เรียบร้อย เมื่อรับ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา ของ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่ ครบถ้วน สมบูรณ์

จนได้รับ การแต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยความชอบ ตามรัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย

ในการ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยึด ผลประโยชน์ ของ ประเทศชาติ และ ประชาชน ส่วนรวม เป็นที่สำคัญ

ข้าพเจ้า เห็นว่า ปัญหา ของ พี่น้องประชาชน ยังต้อง ได้รับ การแก้ไข อย่างต่อเนื่อง หลายเรื่อง โดยเฉพาะ ปัญหาความยากจน และ ความเหลื่อมล้ำ

รวมทั้ง ปัญหา ปากท้อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี ที่ได้แถลง ไว้ต่อ รัฐสภา

แต่เมื่อ มีการ ยื่นคำร้อง เกี่ยวกับ ข้าพเจ้า ถึงแม้ว่า ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบ และ เชื่อมั่น โดยสุจริต แล้วว่า ข้าพเจ้า มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามกฎหมาย ทุกประการ ก็ตาม

แจงเหตุลาออก ไม่ยึดติดตำแหน่ง ให้ประเทศเดินหน้าต่อ

แต่เรื่องนี้ ได้มีการ พาดพิง ไปถึง ท่านนายกรัฐมนตรี หัวหน้า ผู้บริหารราชการ แผ่นดิน ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศ เดินหน้า ต่อไปได้

และ ไม่กระทบ ต่อการ บริหารราชการ แผ่นดิน ของ นายกรัฐมนตรี ที่มี ความจำเป็น ต้องเดินหน้า ด้วยความ ต่อเนื่อง ข้าพเจ้า จึงไม่ยึดติด กับตำแหน่ง ในลักษณะ ยึดถือประโยชน์ ส่วนตน ยิ่งกว่า ประโยชน์ส่วนรวม

ดังนั้น โดยหนังสือ ฉบับนี้ ให้ถือเป็น เจตนา ของ ข้าพเจ้า ที่มีต่อ นายกรัฐมนตรี “ ข้าพเจ้า ขอลาออก จากการ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ”

เพื่อให้ นายกรัฐมนตรี เดินหน้า บริหารประเทศ ต่อไปได้ โดยให้มี ผลนับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง ข้าพเจ้า ขอกราบ นมัสการลา พระเถรานุเถระ กรรมการมหาเถระสมาคม พระอาจารย์ ที่เคารพ นับถือ ข้าราชการ และประชาชน ที่ให้ กำลังใจ ต่อข้าพเจ้า มาโดย ตลอด

นับแต่นี้ ขอใช้ โอกาส ส่วนตัว ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา สืบต่อไป จนชีวิต ข้าพเจ้า จะหาไม่

 ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นาย พิชิต ชื่นบาน )

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าว รายงาน ว่า นาย พิชิต ชื่นบาน ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2567 รวมเวลา ที่นาย พิชิต ชื่นบาน ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล เศรษฐา1/1 เป็นเวลา 23 วัน

ทั้งนี้ นายพิชิต เคยประกาศ ไม่รับ ตำแหน่ง ในรัฐบาลเศรษฐา1 มาก่อนหน้านี้แล้ว หลังจาก มีข้อครหา โจมตี เรื่องความเหมาะสม เนื่องจาก นายพิชิต เคยต้องคดี ละเมิด อำนาจศาล และได้รับ ฉายา “ทนายถุงขนม”

พิชิต ชื่นบาน ลาออก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
หนังสือลาออกของนายพิชิต ชื่นบาน จากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “พิชิต​ ชื่นบาน” ประกาศด่วน​ ไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรี

ครม.เศรษฐา 1/1 ออกแล้วมี 6 รมต.ใหม่ “พิชัย”นั่งควบรองนายกฯ-คลัง