NIA แจ้งเกิดเกษตรยุคทอง 6 เมกะเทรนด์ 12 นวัตกรรม ปั้นสตาร์ทอัพดีพเทค เปลี่ยนประเทศก้าวสู่ตลาดยั่งยืน

  • NIA ปั้นสตาร์ทอัพพลิกโฉมไทย ดันสู่เกษตรยุคทอง 6 เมกะเทรนด์ 12 นวัตกรรม
  • ดิจิทัลหุ่นยนต์/โดรนเทคโนชีวภาพจัดการฟาร์มปฏิวัติการเก็บเกี่ยวขนส่งบริการเกษตร
  • สร้างเกษตรอัจฉริยะ ตัวช่วยเปลี่ยนประเทศเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ทุนแรง โดนใจตลาด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชนหรือ “NIA” รายงานว่า ได้เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์การทำเกษตรกรรมผ่านหลายโครงการตั้งแต่ต้นแบบจนถึงการนำไปใช้จริงและขยายผล เช่น โครงการ Inno4Farmers โครงการ AgTechConnext โครงการ AgGrowth ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ และอื่น  และยังเป็นผู้เชื่อมโยงความล้ำสมัยในหลายด้านไปสู่ไร่นา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือแม้แต่พื้นที่เล็ก ในเมือง ให้สามารถทำเกษตรได้แบบไร้ข้อจำกัด

ล่าสุดมี 6 เทรนด์นวัตกรรม จากสตาร์ทอัพดาวรุ่งไทย 12 นวัตกรรม เข้ามาเป็นตัวช่วยทำเกษตรในยุคดิจิทัลดีขึ้นรอบด้านทั้งผลผลิต ลดต้นทุน ทุ่นแรง สร้างตลาด เปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรแม่นยำ จำเป็นต้องอาศัยเกษตรกรและธุรกิจเกษตรใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการจากสตาร์ทอัพเกษตรไทย เพื่อพลิกโฉมเกษตรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

เทรนด์ที่ 1 การเกษตรดิจิทัล จัดการฟาร์มด้วยเซนเซอร์ และระบบไอโอที ที่นำมาใช้ในภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชแต่ละชนิดมาศึกษา เพื่อวิเคราะห์การเจริญเติบโต ป้องกันโรคความเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก ร่วมกับการพัฒนาเซนเซอร์และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่เช่น 

ฟาร์มคอนเนค เอเซีย ระบบควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและปุ๋ยในแปลงปลูกเมล่อนกลางแจ้งให้แม่นยำเที่ยงตรงด้วยเทคโนโลยี IoT Fertigation ช่วยเพิ่มผลผลิตคุณภาพสูงทั้งเกรดเอและเกรดพรีเมี่ยมได้ตรงตามความต้องการผู้บริโภค อีกทั้งทำ AI จากข้อมูลการปลูกเมล่อน ทำเกษตรได้แม่นยำขึ้น 

เมอร์ลิเนียม ฟาร์ม ระบบเกษตรอัจฉริยะที่สื่อสารข้อมูลไร้สายด้วยเทคโนโลยีผลิตพลังงานในตัวด้วยแสงความเข้มต่ำแก้ปัญหาความยุ่งยากของสมาร์ทฟาร์มแบบเดิมไปโดยสิ้นเชิง ไม่มีต้องมีสายไฟ แดดน้อยก็ทำงานได้

เทรนด์ที่ 2 เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ โดรนและระบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันเห็นเพิ่มมากขึ้นคือ อากาศยานไร้คนขับหรือ “โดรน” ที่เข้ามาตอบโจทย์การแก้ปัญหาเกษตร เช่น การพ่นยาพ่นปุ๋ย การหว่านเมล็ด การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลรายแปลงเพื่อทำเกษตรได้อย่างแม่นยำขึ้น และระบบอัตโนมัติที่ช่วยผ่อนแรงการทำงานให้เกษตรกร เช่น 

ไทเกอร์ โดรน โดรนสัญชาติไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ใช้งานง่ายด้วยเมนูภาษาไทย มีระบบวางแผนเส้นทางการบินแม่นยำสูงและปลอดภัยทุกพื้นที่ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานเพื่อเกษตรกรไทยโดยเฉพาะ เช่น โหมดโชยรวงที่ช่วยให้ผลผลิตการเกษตรไม่เสียหายจากการบินโดรน โหมดกันข้าวไหม้ ช่วยฉีดพ่นได้สม่ำเสมอไม่มากเกินไป เก็บข้อมูลอย่างแม่นยำและปลอดภัย 

ริมโบติก เรือรดน้ำไร้คนขับ ด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมของเรือรดน้ำชาวสวนที่มีอยู่ ทำหน้าที่ควบคุมเรือรดน้ำแทนคน การตรวจจับร่องน้ำจากสัญญาณเซนเซอร์ส่งไปยังหน่วยประมวลผล สามารถตั้งค่าจำนวนร่องน้ำที่ต้องการรดได้และเมื่อครบจำนวนตามกำหนดจะสั่งเครื่องยนต์ให้หยุดทำงานได้

เทรนด์ที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เพื่อพัฒนากระบวนการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูง เช่น พันธุ์พืชทนโรคสารชีวภาพกำจัดโรค ปุ๋ยเพิ่มประสิทธิภาพ ทางสตาร์อทัพกลุ่มนี้จะต่อยอดผลงานวิจัยอย่างน้อย 4 – 5 ปี ใช้เป็นฐานองค์ความรู้มาสร้างให้เกิดธุรกิจ เช่น 

สยาม โนวาส ผลิตน้ำเชื้อโคคัดแยกเพศแห่งแรกของไทยด้วยกรรมวิธีคัดเพศจากเซลล์น้ำเชื้อโดยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคจากโมโนโคลนอลแอนติบอดี ทำให้เพิ่มอัตราผสมติดและทำให้เกิดลูกเพศเมียได้สูงขึ้น 70 – 75 %

ยูนิฟาร์ส พัฒนาสารเสริมชีวภาพที่มีฤทธิ์ทำลายเชื้อซาลโมเนลล่าในลำไส้สัตว์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในระบบทางเดินอาหารของไก่ เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาผลิตจากแบคเทอริโอเฟจในโรคไก่อื่นๆ เช่น โรคบิด และ โรคในสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา

เทรนด์ที่ 4 การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ ครอบคลุมทั้งการปลูกพืชระบบปิดโดยใช้แสงเทียม ตอบโจทย์การปลูกพืชในเมืองโดยไม่ต้องรอฝนและแสงแดด การปลูกผักสะอาดไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง สร้างความคุ้มค่าการลงทุน ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค สามารถแข่งขันราคาได้ เช่น 

โนบิทเทอร์ แพลตฟอร์ม “ปลูก  จุดขาย” พร้อมส่งขายออนไลน์ โดยแปลงอาคารเก่าเป็นโรงเรือนปลูกพืชระบบปิดปี 2566 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ผักเคล Low K” จากการวิจัยพัฒนาการปลูกพืชระบบปิดใช้ประโยชน์จากแสงไฟคัดเลือกความยาวคลื่นเหมาะสมเพื่อลดสารโพแทสเซียมในผัก 

ไดสตาร์เฟรช เกิดจากความต้องการผักปราศจากยาฆ่าแมลง จึงเกิดโรงงานผลิตพืชระบบปิดควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ทั้งการให้น้ำ ให้แสง อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วยังสามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลได้ เน้นปลูกพืชผักกินใบ พร้อมบริการจัดส่งผักที่เก็บเกี่ยวจากฟาร์มไปถึงหน้าบ้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่เกิน 3 ชั่วโมง

            เทรนด์ที่ 5 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง นวัตกรรมที่ทำให้สินค้าเกษตรทั้งผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ยังคงรสชาติและความสดใหม่ไว้ โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยืดอายุ ใช้กระบวนการไม่ใช่สารเคมี และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นโจทย์ที่น่าสนใจ เข่น 

อีเดน สารเคลือบเนื้อผลไม้บริโภคได้ ผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยยืดอายุ รักษาความสด และชะลอการเสื่อมสภาพของผลไม้ตัดแต่ง ผักผลไม้สด เช่น ทุเรียน มะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง ตะไคร้ 

เอ็มเอซี ระบบล้างผักและผลไม้เพื่อลดการตกค้างของยาฆ่าแมลงและจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีออกซิไดส์ขั้นสูง เพื่อสลายโครงสร้างโมเลกุลยาฆ่าแมลงและโครงสร้างเซลล์จุลินทรีย์ได้เป็นสารประกอบคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำทำให้สินค้าผักและผลไม้กินปลอดภัยมากขึ้น ช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษา และการลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต

เทรนด์ที่6บริการทางธุรกิจเกษตรแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ให้บริการด้านการเกษตรรวมถึงบริการแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางทางตลาดหรือร้านค้าที่มีบริการขายของสดออนไลน์และเป็นแหล่งรวมสินค้าแปรรูปขายให้กับผู้บริโภคกลุ่มธุรกิจเกษตรหรืออุตสาหกรรมปัจจุบันเกิดการแข่งขันด้านราคาบวกกับค่าขนส่งสูงทางสตาร์ทอัพเกษตรกลุ่มนี้ต้องหารูปแบบธุรกิจก้าวผ่านปัญหาไปให้ได้เช่น

ส่งสด ระบบบริการจัดการขายสินค้าทางการเกษตรสู่ผู้บริโภคและธุรกิจ โดยนำสินค้าคุณภาพดีจากตลาดสดที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรผ่านผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพสู่ผู้บริโภคและธุรกิจ สร้างความมั่นใจในคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม 

บอร์น ไทยแลนด์ แพลตฟอร์มพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมตลาดสินค้าเพื่อชุมชน กับภารกิจช่วยยกระดับ สร้างยอดขายและรายได้ให้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้าชุมชนอย่างมีระบบ เข้าใจทั้งชุมชนและความต้องการตลาดเชื่อมสินค้าชุมชนสู่ผู้บริโภคได้ตรงความต้องการ

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน#gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen