NEX ส่งมอบ EV TRUCKต้นแบบให้ไปรษณีย์ไทย

  • ลุยทดสอบภารกิจขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
  • เพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานบริสุทธิ์
  • ลดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีการส่งมอบรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ (EV TRUCK) จำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นยานพาหนะต้นแบบ ที่บริษัทเน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาขึ้น สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขนส่งไปรษณีย์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อลดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตามโครงการทดสอบยานพาหนะขนส่งด้วยระบบไฟฟ้า (EV) เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์ ลดมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายกำพุธ อยู่คง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานระบบไปรษณีย์และปฎิบัติการนครหลวง นายนเรศ ไชยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านระบบไปรษณีย์และปฎิบัติการนครหลวง และนายธงชัย เจริญยิ่งยศ ผู้จัดการฝ่ายยานพาหนะขนส่ง ร่วมรับมอบจาก นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และนายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX กล่าวว่า NEX ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ได้มีการทำ MOU กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ (EV TRUCK) สำหรับใช้ในการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธ์ ลดมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ไปสู่เป้าหมายและปฎิบัติงานได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งทาง NEX ได้ดำเนินการพัฒนารถ EV TRUCK ต้นแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมอบให้กับทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำไปทดสอบในภารกิจขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งจะทำการศึกษาศักยภาพในการใช้งานด้านต่าง ๆ อาทิ ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ และความคุ้มทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์บรรทุกแบบใช้น้ำมัน โดยจะใช้วิ่งในเส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

“การผนวกความร่วมมือของทั้งสองบริษัท ที่มีความชำนาญด้านการขนส่งและยานยนต์ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าสำหรับภารกิจขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังเป็นการเริ่มนำพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคต”