“สวนดุสิตโพล” เผยคนไทยเชื่อ! มีเบื้องหน้าเบื้องหลังขัดแย้งในสำนักงานตำรวจฯ

"สวนดุสิตโพล"
"สวนดุสิตโพล"

“สวนดุสิตโพล” สำรวจหักอกคนเสพข่าวความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) คิดว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลัง มองเรื่องผลประโยชน์

  • คิดว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลัง
  • มองเรื่องผลประโยชน์

วันที่ 30 มิ.ย.2567 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “หัวอกของคนเสพข่าว ความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,040 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2567 พบว่า

กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามข่าวความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร้อยละ 77.60 โดย ต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก ร้อยละ 71.62

ทั้งนี้คิดว่าเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอน ร้อยละ 81.66 โดยรวมรู้สึกเบื่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ร้อยละ 70.68 อยากให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างรอบคอบและเป็นกลาง ร้อยละ 61.25 สุดท้ายสิ่งที่อยากบอกคือ เรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ ขัดแย้ง แย่งเก้าอี้กัน ร้อยละ 47.15

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล ระบุว่า กรณีข่าวความขัดแย้งในวงการตำรวจชิงพื้นที่สื่อมายาวนาน ทำให้ประชาชนสนใจอยากรู้ข้อเท็จจริงและมั่นใจว่ามีเบื้องหลังแน่นอน การที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเรื่องความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ แย่งเก้าอี้กัน

จึงสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและความโปร่งใสในองค์กรตำรวจ ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นในสายตาของประชาชน และรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ต้องการให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างรอบคอบและเป็นกลาง ด้านองค์กรตำรวจเองก็ควรเร่งปฏิรูปปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และเน้นทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนมากกว่า

ดร.มุทิตา มากวิจิตร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกิดขึ้น ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ที่พบว่า

มีประชาชนให้ความสนใจติดตามข่าวความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากถึง ร้อยละ 77.60 ตลอดจนต้องการทราบความจริงในประเด็น ดังกล่าวถึง ร้อยละ 71.62

ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ประชาชนให้ความสนใจประเด็นดังกล่าว เนื่องจากองค์กรตำรวจเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม และเป็นกลุ่มผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อันเป็นที่พึ่งของประชาชน ดังนั้น เมื่อเกิดความขัดแย้งกันในมิติต่างๆ ภายในองค์กรตำรวจ

Print

ดังนั้น จึงทำให้ประชาชนตั้งข้อสังเกตในมิติการปฏิบัติหน้าที่ และการแต่งตั้งโยกย้ายภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากยิ่งขึ้น ประกอบกับความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่มีความคิดว่าประเด็น

ส่วน ความขัดแย้งดังกล่าวมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสูงมากถึง ร้อยละ 81.66 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของภาคประชาชนว่า ความขัดแย้งดังกล่าวมีความซับซ้อนมากพอสมควร

ดังนั้น เพื่อลดระดับความขัดแย้งดังกล่าวประชาชนจึงมีความเห็นว่าสื่อมวลชนควรรายงานข่าวอย่างรอบคอบและเป็นกลาง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

  • เดินหน้าจับพนันออนไลน์ช่วงแข่งขันฟุตบอลยูโร

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) เปิดเผยว่า ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2024 ในห้วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ครั้งที่ 17 หรือฟุตบอลยูโร 2024 ระหว่างในวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม 2567 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทั้งออนไลน์และออนไซต์

ผลการจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลยูโร ปี 2024 ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2567 แบ่งเป็น

  1. การจับกุมการพนันออนไซต์ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 784 คน แบ่งเป็น เจ้ามือ 3 คน , ผู้เล่น 769 คน , คนเดินโพย 12 คน เงินหมุนเวียน 117,440 บาท
  2. การจับกุมการพนันออนไลน์ สามารถจับกุมได้ 80 เว็บไซต์ ผู้ต้องหารวม 265 คน แบ่งเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน 35 คน , ผู้เล่น 230 คน เงินหมุนเวียนในระบบกว่า 400 ล้านบาท

ภาพรวมสถิติการจับกุมการพนันออนไลน์และออนไซต์ ตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ วันที่ 14-27 มิถุนายน 2567 มีผลการจับกุมผู้ต้องหา รวม 2,626 คนแบ่งเป็น

  1. การจับกุมการพนันออนไซต์ 2,113 คน แบ่งเป็น เจ้ามือ 39 คน , ผู้เล่น 2,052 คน , คนเดินโพย 22 คน เงินหมุนเวียน 339754 บาท
  2. การจับกุมพนันออนไลน์ 142 เว็บไซต์ ผู้ต้องหารวม 513 คน แบ่งเป็น ผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ 63 คน , ผู้เล่น 450 คน เงินหมุนเวียนกว่า 1,800 ล้านบาท

พล.ต.ท.อัคราเดชฯ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล พร้อมฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้าหรือสถานบริการต่างๆ ที่มีการเปิดให้ชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2024

ขอให้ปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย

ข่าวที่เกี่ยข้อง : “ที่สุดแห่งปี 2566” เหตุการณ์ “พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้ง”-สวนดุสิตโพล

: เว็บไซต์สวนดุสิต