“ในหลวง” ทรงมีพระราชดำรัสแก่รมต.ใหม่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม

ในหลวง
“ในหลวง” ทรงมีพระราชดำรัสแก่รมต.ใหม่

“ในหลวง” ทรงมีพระราชดำรัสแก่รมต.ใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและคุณธรรม ทำเพื่อประเทศชาติ และประชาชน

  • “ในหลวง” ชี้ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
  • เชี่ยวชาญ และคุณธรรม
  • ทำเพื่อประเทศชาติ และประชาชน

เมื่อเวลา 18.05 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้

1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี

2.นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3.นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4.นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5.นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

7.นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

8.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

9.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

11.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

12.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในโอกาสนี้ นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า ” ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับทุกท่าน และได้ฟังคำปฏิญาณ อันแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และประชาชน

ท่านทั้งหลายเมื่อได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นรัฐมนตรีย่อมเป็นที่หวังของประชาชนว่า จะสามารถปฏิบัติ บริหารงานของบ้านเมือง รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตของทุกคนได้ ทุกท่านไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใด จึงต้องระลึกถึงคำปฏิญาณไว้เสมอ

และตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และจรรยาบรรณตลอดไป ขออำนวยพรให้รัฐมนตรีทุกท่าน มีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี และมีความสุขความเจริญ ทุกประการ

ด้าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสให้ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความตั้งใจทำงานให้แก่พี่น้องประชาชน

หลักคือให้ยึดพี่น้องประชาชนและประเทศชาติบ้านเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ทุกคนได้ปฏิญาณในการแสดงความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ เวลา 14.20 น. รัฐมนตรีใหม่ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ได้เดินทางเข้าทำเนียบฯ เพื่อถ่ายภาพทำประวัติ และทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรี ที่ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาถึงเป็นคนแรก

จากนั้นบรรดารัฐมนตรีได้ทยอยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตามลำดับ ได้แก่ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯ และ รมว.การคลัง, นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.การต่างประเทศ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์, นายพิชิต ชื่นบาน รมต.ประจำสำนักนายกฯ,

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.การคลัง, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์, นายจักรพงษ์ แสงมณี รมต.ประจำสำนักนายกฯ, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม, น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม และ น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกฯ เดินทางมาถึงเป็นคนสุดท้าย

ต่อมาเวลา 15.25 น. นายกฯ ได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี เพื่อทักทายบรรดารัฐมนตรีใหม่ที่มาถ่ายภาพ โดยนายกฯ กล่าวกับสื่อมวลชนว่า “มาทักทายรัฐมนตรีใหม่หน่อยครับ”

ทั้งนี้ ทำเนียบรัฐบาลได้จัดเตรียมรถตู้สำหรับรัฐมนตรีใหม่จำนวน 3 คัน เพื่อออกเดินทางพร้อมกันไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน ในเวลา 16.20 น. โดยก่อนเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีใหม่ 12 คนได้ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกที่ด้านข้างตึกสันติไมตรีด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 7 พ.ค. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกฯ จะนำ ครม.เศรษฐา 1/2 ร่วมถ่ายภาพหมู่ที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่จะเป็นประธานประชุม ครม.

ขณะที่ในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมกิจกรรม “10 เดือนที่ไม่ต้องรอ ทำต่อให้เต็ม 10” ซึ่งจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ในนามพรรคเพื่อไทย โดยทันทีที่นายเศรษฐามาถึง ได้มีว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ในนามพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ลำพูน, นายอนุวัธ วงศ์วรรณ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.แพร่, น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ลำปาง และนายวิเชียร สมวงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ยโสธร รอให้การต้อนรับ

นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อ กกต.ว่า ต้องติดตามกันต่อไป แต่ตนคิดว่าเราได้ตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีทุกคน รวมถึงผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

ถามว่า คณะกรรมการกฤษฎีการะบุในเรื่องจริยธรรม สุดท้ายต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา นายเศรษฐา กล่าวว่า ไม่ทราบในเรื่องรายละเอียดของขั้นตอน ที่มีการร้องให้ตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราต้องให้โอกาสคนถูกพาดพิง แต่ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อถามว่า จากกรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อตัวนายกรัฐมนตรีด้วย นายเศรษฐาตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า “ไม่ครับ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย”

อ้างอิง: https://www.thaipost.net/hi-light/580857/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: https://thejournalistclub.com/politics-economics-news/258610/