“พลิกทินสู่ดาว” พลิกเขตทหารเป็นสถานที่พักเดินทางช่วงปีใหม่

“พลิกทินสู่ดาว” พลิกเขตทหารเป็นสถานที่พักเดินทางช่วงปีใหม่  เปิดแหล่งท่องเที่ยว-พิพิธภัณฑ์ในหน่วยทหาร ทุกเหล่าทัพตามนโยบาย “เขตทหารยินดีต้อนรับ”

  • เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล
  • ให้ทหารร่วมตั้งจุดบริการการเดินทางทั่วประเทศกับหน่วยงานอื่น

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้แนวทางแก่กองทัพ ในการให้ความช่วยเหลือ และดูแล ประชาชน ในช่วงการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุข เป็นช่วงเวลาที่ พี่น้องประชาชนจะได้ อยู่พร้อมหน้ากันกับ “ครอบครัว” โดยกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ อำนวยความสะดวก และ ดูแลพี่น้องประชาชนดังนี้

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ด้านการเดินทาง เพื่อให้ประชาชน อุ่นใจ ปลอดภัย ให้ทหารร่วมตั้งจุดบริการทั่วประเทศกับหน่วยงานอื่นๆ เช่นจุดพักรถ ให้บริการน้ำดื่ม/กาแฟ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สดชื่นแล้วเดินทางต่อ โดยให้เปิดพื้นที่หน่วยทหาร “ทั่วประเทศ” ที่มีความเหมาะสมให้ที่พักคนพักรถในที่ปลอดภัย มีทหารคอยดูแลใส่ใจระหว่างการเดินทาง โดยทหารจะทำงานร่วมกับ “จิตอาสา” อาสาสมัคร -ฝ่ายปกครอง – หมอ – ตำรวจ ให้บริการประชาชน กรณีเกิดอุบัติเหตุ – ภัยธรรมชาติ ส่วนด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้เปิดแหล่งท่องเที่ยว-พิพิธภัณฑ์ในหน่วยทหาร ทุกเหล่าทัพตามนโยบาย “เขตทหารยินดีต้อนรับ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รมว.กลาโหม ยังได้กำชับในนโยบายด้านเฝ้าระวังช่วงวันหยุดทุกเทศกาล ตลอดแนวชายแดน ให้ทุกเหล่าทัพเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราชายแดน, พื้นที่ห่างไกล, พื้นที่เสี่ยงภัย ให้ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยและประเทศ ให้ปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาล ในช่วงระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ไปจนถึง 2 มกราคม 2567 อีกด้วย

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายสุทิน ยังได้กล่าวอวยพรในโอกาสวันปีใหม่ที่จะมาถึงว่า

“ในโอกาสนี้ ผมขออำนวยพรให้พี่น้องประชาชน และเพื่อนข้าราชการทุกระดับ พร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง  เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพ เพื่อพร้อมเป็นกำลัง ร่วมกันขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองของเราต่อไปครับ สวัสดีปีใหม่ 2567 ครับ”