“ญี่ปุ่น”จ่อเก็บค่าธรรมเนียมปีนภูเขาไฟฟูจิ เกือบ 500 บาท

 “ญี่ปุ่น”จ่อเก็บค่าธรรมเนียมปีนภูเขาไฟฟูจิ เกือบ 500 บาท เป็นเงินทุนสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย หวังแก้ปัญหาการปีนเขาข้ามคืน

  • เป็นเงินทุนสำหรับรักษาความปลอดภัย
  • แก้ปัญหาการปีนเขาข้ามคืน

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ว่า นายโคทาโระ นางาซากิ ผู้ว่าราชการจังหวัดยามานาชิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิกล่าวว่า การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีผลกับเส้นทางที่ถูกใช้มากที่สุดของภูเขา เพื่อลดความแออัด และเป็นเงินทุนสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย       

ขณะที่แหล่งข่าวของเทศบาลจังหวัดยามานาชิ ระบุเสริมว่า รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมข้างต้น จะถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน “การปีนเขาข้ามคืน” และสร้างที่หลบภัย ในกรณีที่ภูเขาไฟฟูจิเกิดการปะทุ       

ทั้งนี้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่าสุด จะเป็นค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก จากเดิมที่นักปีนเขาทุกคน ถูกขอให้จ่ายเงิน 1,000 เยน (ราว 239 บาท) ตามความสมัครใจ เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือการบำรุงรักษาภูเขาไฟฟูจิ   

อีกด้านหนึ่ง จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งมีเส้นทางปีนภูเขาไฟฟูจิ 3 เส้นทาง ระบุว่า ทางจังหวัดยังไม่มีแผนที่จะเก็บค่าธรรมเนียมอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในปัจจุบัน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ภูเขาไฟ

ทั้งนี้ ภูเขาไฟฟูจิ มักจะเปิดบริการให้กับนักปีนเขา ตั้งแต่เดือน ก.ค. ถึงเดือน ก.ย. ซึ่งมีผู้มาเยือนหลายแสนคน พยายามปีนเขาโดยไม่นอนค้างคืน เพื่อชมพระอาทิตย์ในตอนเช้า

 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากมีกรณีที่ผู้ปีนเขาในช่วงกลางคืนบางคน ประสบภาวะตัวเย็นเกิน จนถูกนำตัวกลับไปที่สถานีปฐมพยาบาล