“พิพัฒน์” ยืนยันไม่พบแรงงานไทยบาดเจ็บ จากเหตุอิสราเอล – อิหร่าน

พิพัฒน์
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

“พิพัฒน์”ยืนยังไม่พบแรงงานไทยบาดเจ็บ จากสถานการณ์อิสราเอล – อิหร่าน ห่วงหลังสถานทูตเตือนภาวะสงคราม กำชับ พร้อมดูแลใกล้ชิด ขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลไทย ทั้งสถานทูตและกระทรวงแรงงานจะให้การคุ้มครองดูแลอย่างดี

  • ห่วงหลังสถานทูตเตือนภาวะสงคราม
  • “พิพัฒน์” กำชับ พร้อมดูแลใกล้ชิด
  • ขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณี การสู้รบระหว่างอิหร่านและอิสราเอลว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอลให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย เนื่องจากเกิดการโจมตีจากอิหร่าน นั้น ทันทีที่ทราบข่าวผมมีความห่วงใยต่อแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล จากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ผมจึงได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เร่งตรวจสอบและดูแลแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดทันที ซึ่งจากรายงานของนายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พบว่า ขณะนี้ยังไม่มีแรงงานไทย ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตจากการโจมตี จากสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัด ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสถานทูตไทย อย่างใกล้ชิด โดยขอให้ติดตามประกาศของแต่ละท้องถิ่น หรือแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ หากต้องการขอรับความช่วยเหลือ หรือได้รับผลกระทบ เพื่อจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

และขอให้ญาติของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล อย่าเพิ่งตื่นตระหนก ขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลไทย ทั้งสถานทูตและกระทรวงแรงงานจะให้การคุ้มครอง ดูแล อย่างดีที่สุด และจะเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ออกประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอลถึงแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย

โดยขอให้ปฏิบัติ 1) ห้ามมีการชุมนุมมากกว่า 1,000 คน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และปิดสถาบันการศึกษา 2) ในพื่นที่สู้รบ ห้ามชุมนุมมากว่า 30 คน และ 3) สถานที่ทำงานเปิดได้เฉพาะที่มีห้องหลบภัย โดยรัฐบาลได้ประกาศปิดน่านฟ้าและงดเที่ยวบินทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 00.30 น. ของวันที่ 14 เม.ย. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข่าวเพิ่มเติม https://thejournalistclub.com/economics-news-130/251347/

https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/2401/iid/279156