“อนุทิน”สั่งเข้ม “แก้หนี้นอกระบบ” คืนความเป็นธรรมให้สังคม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

“อนุทิน”สั่งเข้ม “แก้หนี้นอกระบบ” คืนความเป็นธรรมให้สังคม เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

  • ตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนมา มีผู้ลงทะเบียนที่เป็นลูกหนี้ถูกข่มเหงและรังแก
  • มีการพังร้าน ทำร้ายร่างกายในหลายจังหวัด หลายกรณี
  • ซึ่งเจ้าหนี้คงคิดว่านี่คือการตัดไฟแต่ต้นลม

“เราไม่ได้มองว่าลูกหนี้คือพระเอก หรือเจ้าหนี้เป็นผู้ร้าย แต่เรามองว่า “เจ้าหนี้ที่กดขี่ข่มเหง และลูกหนี้ที่เบี้ยวการชำระหนี้เป็นผู้ร้าย” จึงต้องมีการจัดระเบียบทั้งสองฝ่ายให้ถูกต้องเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม”

วันนี้ (8 ธ.ค. 66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ นายอำเภอ และผู้กำกับการสถานีตำรวจทั่วประเทศ นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

หากเราสามารถรวมพลังของทุกส่วน ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้กำกับการตำรวจ นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ เพื่อให้ภารกิจในการ “สะสางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” บรรลุผลสัมฤทธิ์ และมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะทำให้ปัญหาหนี้นอกระบบลดลงไปอย่างแน่นอน โดยวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นอันดีที่ทุกคนจะได้รับและสนองโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

“การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบต้องเริ่มจากความเข้าใจถึงความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับจากการกู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงวิธีการทวงถามหนี้ ติดตามหนี้ที่เป็นลักษณะของการละเมิดต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งทุกท่านคงเห็นแล้วว่าตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนมา มีผู้ลงทะเบียนที่เป็นลูกหนี้ถูกข่มเหงและรังแก มีการพังร้าน ทำร้ายร่างกายในหลายจังหวัด หลายกรณี ซึ่งเจ้าหนี้คงคิดว่านี่คือการตัดไฟแต่ต้นลม

อย่างไรก็ตามนั่นคือการทำให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดย “Law Enforcer (ผู้บังคับใช้กฎหมาย)” ที่อยู่ในที่แห่งนี้ จึงขอเน้นย้ำทุกท่านว่า “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” เราไม่ได้มองว่าลูกหนี้คือพระเอก หรือเจ้าหนี้เป็นผู้ร้าย แต่เรามองว่า “เจ้าหนี้ที่กดขี่ข่มเหง และลูกหนี้ที่เบี้ยวการชำระหนี้เป็นผู้ร้าย” จึงต้องมีการจัดระเบียบทั้งสองฝ่ายให้ถูกต้องเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

ดังนั้น ทุกท่านจึงต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชน โดยเริ่มจากใช้ “น้ำเย็น” หรือ “ไม้อ่อน” ด้วยการทำให้เกิดความเข้าใจ หาเหตุผลในการทำให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการประนีประนอมร่วมกันให้ได้ หากสามารถตกลงกันได้ก็ไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับ แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้อาจจะต้องใช้กระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งทุกท่านมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว”