IATA จัดครั้งแรก WSS เร่งการบินโลกสู่ยั่งยืนชี้กรอบ 3 แนว 7 เรื่องเร่งลดคาร์บอนสุทธิปี’93

  • IATA จัดประชุม WSS ครั้งแรกซิมโฟเซี่ยมความยั่งยืนการบินโลก 3 แนวทาง 7 เรื่องท้าทาย
  • ชี้เป้าวางกรอบ “เร่งลดผลกระทบภูมิอากาศ-เกาะติดแผนลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ปี’93-เพิ่มแรงจูงใจแอร์ไลน์ส”

นายวิลลี วอลช์ ผู้อำนวยการทั่วไป สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA/ไออาต้า :International Air Transport Association ) เปิดเผยว่า ไออาต้าได้จัดงานประชุม WSS :World Sustainability Symposium (WSS)ขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ตั้งเป้าเน้นเดินหน้าวางกรอบแผนดำเนินการของสมาชิกสายการบินให้บรรลุความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกก้าวสู่ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ได้สำเร็จตามเป้าหมายภายในปี 2593

กลุ่มผู้เดินทางทางอากาศพร้อมจะแสดงให้เห็นถึงทุกภาคส่วนต้องการให้โลกการบินลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ามกลางความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมการบินที่จะร่วมกันสร้างความยั่งยืนและรับผิดชอบร่วมกัน จึงได้จัดประชุม WSS ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเวทีหันมาดำเนินการแบบเร่งด่วนเพื่อสร้างแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมาย ด้วยการแบ่งปันเรียนรู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนระบบงานการบินให้เหมาะสม ไปพร้อมๆกับรณรงค์รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยกันอำนวยความสะดวกลดการปล่อยคาร์บอนภายในอุตสาหกรรมการบินอย่างมีทิศทาง

ในเวทีการประชุม WSS ครั้งนี้ ได้ข้อสรุปภาคอุตสาหกรรมการบินระดับประเทศและทั่วโลกจะร่วมมือกันลดปล่อยCO2 สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ตามแนวทางปฏิบัติ 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 กลยุทธ์การลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ เลือกใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) คาดจะได้รับการสนับสนุนสูงสุด 62% เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ตอนนี้การผลิตน้ำการบิน SAF ยังทำได้ล่าช้าแต่ความต้องของสายการบินต่าง ๆ มีเพิ่มมากขึ้น จึงต้องช่วยกันขยายขนาดให้มีปริมาณเพียงพอกับต้องการ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจะช่วยกันตรวจสอบองค์ประกอบสนับสนุน 7 เรื่องได้แก่

1.นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นการผลิต 2. ความหลากหลายของวิธีการและวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อผลิต SAF 3.กรอบการทำงานระดับโลกที่ทำให้แน่ใจการผลิตน้ำมันการบิน SAF จากพลังงานหมุนเวียนอย่างสอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ 4.ดึงดูดการลงทุนเพื่อเพิ่มขนาดการผลิต 5.การสร้างกรอบระบบการผลิต SAF อย่างแข็งแกร่ง โดยอิงตามห่วงโซ่การดูแลที่เชื่อถือได้ สร้างสรรวิธีการสนับสนุนระบบการจองและติดตามการชดเชยสิ่งที่จะมาทดแทนให้ทันการผลิต

6.สร้างศักยภาพการผลิต SAF ที่จะได้รับประโยชน์โดยวิธีพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับและการจัดเก็บคาร์บอนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม WSS จะพิจารณากลยุทธ์บรรเทาผลกระทบให้กว้างขึ้น รวมถึงเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนหรือไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีโครงสร้างเครื่องบินและเครื่องยนต์ จะทำสำรวจบทบาทของความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมการบินมีแนวทางจะเน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างหลากหลายด้วย 7.กำจัดพลาสติกออกจากห้องโดยสารของเครื่องบินทุกเที่ยวบินให้ได้มากที่สุด

แนวทางที่ 2 ติดตามความคืบหน้านำอุตสาหกรรมการบินเข้าสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เริ่มต้นปีแรก 2564 สายการบินสมาชิกไออาต้า มีมติอนุมัติเรื่องการบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2593 ปีที่สอง 2565 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้นำเป้าหมายระยะยาว (LTAG) ของบริการการบินระหว่างประเทศต้องลดการปล่อยคาร์บอน CO2 สุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2593 ส่งผลเป็นข้อผูกพันในการกำหนดเป้าหมายอย่างแน่นอนชัดเจน แต่ก็ยังไม่ได้มีการวางแผนเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับวิธีการติดตามและติดตามความคืบหน้าในระดับอุตสาหกรรม

ดังนั้นการประชุม WSS ครั้งนี้ จึงสานต่อเพิ่มวาระพิจารณาถึง “วิธีการและกลไกการรายงาน” ให้สอดคล้องกัน ซึ่งจำเป็นต่อการติดตามความคืบหน้าการก้าวสู่เป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำให้สำเร็จภายในปี 2593 โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ของการลดการปล่อยคาร์บอน เช่น SAF เทคโนโลยีการขับเคลื่อนและเครื่องบินรุ่นต่อไป โครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การชดเชยคาร์บอน/การกำจัดการปล่อยก๊าซตกค้างออกไปให้มากที่สุด

แนวทางที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนหลักจูงใจการบิน โดยนำนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับทั่วโลกมาสร้างสิ่งจูงใจและสนับสนุนด้านการบินเป็นกุญแจสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการบินไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานอื่น ๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานหมุนเวียน การทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบิน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างกรอบการทำงานที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ดังกล่าว

การประชุมสัมมนาจะเจาะลึกถึงบทบาทสำคัญที่การเงินและนโยบายจะมีบทบาทในการเร่งความคืบหน้าในการไปสู่การเป็นศูนย์ และท้ายที่สุดจะช่วยลดต้นทุนและการลงทุนบางส่วนที่จำเป็น ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน

Marie Owens Thomsen รองประธานอาวุโสฝ่ายความยั่งยืนและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ไออาต้า กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประชุม WSS ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุพื้นที่สำหรับดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการบินไปสู่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เพราะเห็นได้ชัดแล้วว่าโลกไม่มีเวลาให้เสียเปล่าอีกแล้ว แผนงานทั้งหมดที่จะร่วมกันทำต่อจากนี้ไปเป็นความท้าทายอันยากลำบากและมีพลวัตรอบด้าน

จึงไม่มีวิธีดำเนินการใดจะทำให้เกิดความมหัศจรรย์ได้จากโซลูชันด้วยตัวมันเอง แต่ในทางกลับกันอุตสาหกรรมการบินของแต่ละประเทศหรือทั่วโลกจะต้องก้าวไปข้างหน้าทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน สิ่งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือระดับพิเศษของอุตสาหกรรมทุกส่วน จะต้องร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการบินรวมทั้งระบบการเงินการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเตรียมจัดประชุม WSS ครั้งต่อไปในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยช่วยให้บุคคลสำคัญผู้มีอำนาจตัดสินใจร่วมดำเนินภารกิจนี้ด้วย เพราะทั้งหมดจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงการบินไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จะสามารถเผชิญหน้ากับแนวคิดและแนวทางแก้ไข ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ไออาต้าและทุกภาคส่วนได้สามารถทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ร่วมกันได้

สำหรับการประชุม WSS จัดขึ้นไอบีเรีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมหารือกันกว่า 450 คน จากสาขาหลัก ๆ ได้แก่ การบิน ความยั่งยืน เทคโนโลยี และการเงิน รวมถึงผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย ซึ่งไออาต้าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วจะทำให้กลายเป็นปฏิทินกิจกรรมงานประจำปีของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศต่อไป

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen