Happy Money App!!​

วันนี้ “คุณนายพารวย” ชวนมารู้จักเครื่องมือหรือแอปพลิเคชัน  Happy Money ที่ช่วยให้การบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เพราะมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก และครบครัน  

​หลังโหลด Happy Money App เข้าไปใช้งานแล้ว  จะพบกับ 3  เมนูหลักขั้นตอนบริหารเงิน คือ  1.บันทึกรับ-จ่ายทุกวัน กับเมนูรายได้-ค่าใช้จ่าย 2.บันทึกฐานะการเงินที่แท้จริง กับเมนูสินทรัพย์-หนี้สิน 3.ข้อแนะนำสุขภาพการเงินกับเมนูวิเคราะห์ผล

​โดยเมนูแรก รายได้-ค่าใช้จ่าย คือ การบันทึกรายรับ-รายจ่ายทุกวัน ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ให้เรา “บันทึก ติดตาม และสรุปภาพรวม”  การได้มาและใช้ไปของเงินในแต่ละประเภท แต่ละหมวดหมู่ และแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้  “รู้นิสัยใช้เงินและวางแผนปรับลดค่าใช้จ่ายได้ตรงจุด” จนสามารถมีเงินพอใช้และเหลือเงินออม 

​เมนูนี้ ให้เราบันทึกรายรับ-รายจ่ายทุกวันสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อติดตามนิสัยการใช้เงิน จนสามารถวิเคราะห์ได้ว่ารายได้ที่ได้มา หมดไปกับค่าใช้จ่ายหมวดหมู่ใดมากที่สุด เพื่อให้สามารถวางแผนใช้จ่ายเดือนต่อๆ ไป เช่น เพิ่มค่าใช้จ่ายการออมและลงทุน ลดค่าใช้จ่ายคงที่ที่จัดการได้ หรือค่าใช้จ่ายผันแปรที่ไม่จำเป็น   

​เมนูต่อมา คือ สินทรัพย์-หนี้สิน เป็นการบันทึกให้เห็นฐานะการเงินที่แท้จริง โดยเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยให้เรา  “บันทึก ติดตาม และสรุปภาพรวม” มูลค่าสินทรัพย์และยอดหนี้คงเหลือ “ณ ปัจจุบัน” ของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละประเภท เพื่อให้เรา “รู้ฐานะการเงิน” และสามารถ “วางแผนเพิ่มสินทรัพย์และลดหนี้สิน”  เพื่อสร้างความมั่นคงและสะสมความมั่งคั่งให้ชีวิตได้ 

​โดยเราสามารถเพิ่มรายการสินทรัพย์และหนี้สินตามหมวดหมู่ที่ต้องการ และแอปฯ จะวิเคราะห์ให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่มีและหนี้สินที่กู้มาอยู่ในหมวดหมู่ใดมากที่สุด และมีโปรแกรมให้วางแผนการใช้สินทรัพย์เพื่อไปสร้างรายได้เพิ่ม หรือจัดการภาระหนี้สินให้ลดลง  โดยอัพเดทข้อมูลทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน   

​และสุดท้าย เมนูวิเคราะห์ผล เป็นฟังก์ชันที่จะช่วย “คำนวณและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน” ในด้านต่างๆ ของเราแบบอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากเมนูรายได้-ค่าใช้จ่าย และเมนูสินทรัพย์-หนี้สิน ที่เราได้บันทึกไว้ เพื่อตรวจสอบ “สุขภาพการเงิน” และวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงิน ช่วยให้เราวางแผนการเงินให้เหมาะสมต่อไป 

​เช่น สะสมสินทรัพย์ให้มากกว่าหนี้สิน – วางแผนใช้จ่ายให้ไม่เกินรายได้ – ออมและลงทุนอย่างน้อย 10% ของรายได้ต่อเดือน – สำรองสินทรัพย์สภาพคล่อง 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เป็นต้น

​นอกจากนี้ ยังมีเมนูหรือฟังก์ชั่นเสริมอื่นๆ ที่จะเป็นแนวทางปฎิบัติให้เราบรรลุเป้าหมายความมั่งคั่งทางการเงินได้เร็วขึ้น เช่น การตั้งเป้าหมายการออม  เพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย พร้อมคำแนะนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้เร็วขึ้น  เมนูตั้งงบก่อนใช้ เป็นการวางแผนใช้จ่ายล่วงหน้าช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ไม่เผลอใช้จนเกินตัว  หรือเมนูแจ้งเตือนรับ-จ่ายเงิน หมดปัญหาจ่ายเงินล่าช้า รวมทั้งเมนูหรือฟังก์ชันที่จะนำไปสู่แหล่งเรียนรู้การเงินการลงทุนที่ครบวงจรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย

​เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ครบเครื่อง ทั้งการบันทึกค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการเงิน และช่วยสร้างเงินออมให้ทุกเป้าหมายของชีวิต ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Happy Money App ได้ที่www.set.or.th/happymoney/app.html

​​​​คุณนายพารวย  #รู้เก็บ#รู้ออม#รู้ใช้รู้ลงทุน#สู่ความมั่งคั่ง”