Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน

เชื่อว่ามีหลายคนที่เผชิญหน้ากับปัญหาการเงินอยากจะออมเงินบริหารรายรับรายจ่ายตลอดจนปลดภาระหนี้สินเพื่อสร้างความมั่งคงทางการเงินให้กับตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี 

ทั้งหมดทั้งปวงนี้  ต้องอาศัยการวางแผนการเงิน ช่วยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา การวางแผนที่ดี ก็เปรียบได้กับกับการกลัดกระดุมเสื้อเม็ดแรกให้ถูกต้อง เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปแบบไม่บิดเบี้ยว 

ผู้ที่มีความรู้เรื่องการเงินการลงทุน ก็สามารถวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของตัวเองได้  

แต่จะดีมากกว่ามั้ยหากเราสามารถใช้ความรู้ของเราช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลดภาระทางการเงินและบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ด้วยเหมือนกับเราได้ทำหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรช่วยให้เค้าไม่รู้สึกเคว้งคว้างเหมือนเดินหลงป่าหรือรู้สึกถูกทิ้งไว้กลางทาง 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิ๊งไอเดียที่จะส่งต่อความสุขทางการเงินด้วยการเปิดโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน ซึ่งเหมาะสำหรับคนทุกคนที่มีจิตสาธารณะ เพราะนอกจากตัวเองจะได้รับการอบรมความรู้การเงินอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการเงินเบื้องต้นให้กับตัวเองได้แล้ว ยังได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการให้คําแนะนําด้านการเงิน เพื่อส่งต่อทัศนคติที่ดีและความรู้ที่ได้รับให้กับผู้อื่น 

“คุณนายพารวย” อยากเชิญชวนให้ผู้สนใจอยากเป็นพี่เลี้ยงการเงิน จะเป็น  หัวหน้างาน ที่อยากช่วยลูกน้อง และเพื่อนพนักงานในองค์กรที่กำลังประสบปัญหาทางการเงิน, สมัครได้หมด โดยจะได้รับการอบรมกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ  ผ่าน e-Learning พร้อมการเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป ฝึกปฏิบัติและ Group Mentor เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

ทักษะที่พี่เลี้ยงการเงินจะได้รับจากการอบรมจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น  คือ  1. เข้าใจเนื้อหาและใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นเช่นงบดุลส่วนบุคคลงบรายได้และค่าใช้จ่ายงบประมาณครอบครัว  2. เข้าใจผู้ที่รับคำปรึกษาว่าเค้ามีความต้องกันหรือมีปัญหายังไงเพื่อร่วมวางแผนการเงินแก้ปัญหาไปด้วยกัน  และ  3. ได้รู้เทคนิคในการถ่ายทอดคำแนะนำเช่นการพูดคุยกันอย่างเปิดใจกับซึ่งจะช่วยให้พี่เลี่ยงการเงินทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สนใจอยากสมัครเป็นพี่เลี้ยงการเงิน สามารถเข้าไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney    

งานนี้สุขใจกันทั้งผู้ให้และผู้รับ  เพราะทั้งคู่จะรู้จักการวางแผนการเงิน  สร้างทัศนคติทางการเงินที่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและสร้างเงินออมเพื่อเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง  โดยพลังบวกที่กระจายต่อๆกันไป  ยังจะช่วยขับเคลื่อนสังคมของเราไปสู่สังคม Happy Money” ในที่สุด !