GC Group อัดเงินลงทุนกว่า 1.6 แสนล้านบาท เดินตามแผน “Together To Net Zero” มุ่งสู่เป้าหมายปี2593

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • วางกลยุทธ์ 3 เสาหลัก เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero
  • ประกาศขึ้นแท่นองค์กรคาร์บอนต่ำปี2593 
  • ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  เปิดเผยว่า GCได้ประกาศนโยบายสู่ “Together To Net Zero” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายระยะกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 20% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 ทั้งนี้ได้จัดสรรงบลงทุน 5 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1.65 แสนล้านบาทภายในปี2593  โดยมรีเป้าหมายการเป็นบริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และในระยะแรกวางแผนในการลงทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 ผ่านกรอบการดำเนินงานเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

“ผมมีความภูมิใจที่จะประกาศความมุ่งมั่น ‘Together To Net Zero’ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการสร้างความสมดุลระหว่างกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจและผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดแผนงานที่ชัดเจนและตั้งเป้าหมายระยะกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 20% ภายในปี 2573 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ขณะเดียวกันวางแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ลดลง 50% เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าของเรา เข้ามามีส่วนในความมุ่งมั่นนี้ร่วมกัน”

ดร.คงกระพัน  กล่าวต่อว่า  GC มุ่งขับเคลื่อนสู่คาร์บอนต่ำ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การดำเนินธุรกิจ และการชดเชยคาร์บอนกรอบนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลของ GC Group เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero   ภายในปี 2593 โดยขับเคลื่อนด้วยเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.Efficiency-driven การเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ โดยใช้หลัก “5R” และเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และลดการใช้พลังงาน นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ และแสวงหาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำรูปแบบใหม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

2. Portfolio-driven การบริหารพอร์ตโฟลิโอธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของ GC Group ผ่านนวัตกรรมและการลงทุน โดยการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอไปสู่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ อาทิเช่น การลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษมูลค่าสูง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุหมุนเวียน ซึ่ง GC ได้เข้าซื้อกิจการของ allnex ผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Coating Resins ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเคลือบและสารเติมแต่งสำหรับใช้กับวัสดุทุกประเภท รวมถึงเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชั่นการพัฒนาแอพพลิเคชันการเคลือบต่างๆ  

3. Compensation-drivenเป็นเสาหลักสุดท้ายของกรอบนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยทางแก้ปัญหาที่มีธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-Based Solutions) รวมทั้งการจัดหาและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดักจับคาร์บอน ผ่านแนวทางต่าง ๆ ได้แก่ Corporate Venture Capitals การสร้างพันธมิตร และการร่วมทุนทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

“บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของ GC Groupในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชั้นนำให้กับลูกค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประกาศในวันนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของ GC ด้วยกรอบนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ จะทำให้เราสามารถพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วโลก”

ดร.คงกระพัน  กล่าววว่า เป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 จะสามารถสำเร็จลุล่วงได้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้บริโภค โดยการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะมีความสำคัญต่อการจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในระดับสากล และพร้อมที่จะสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยให้โลกของเรา สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ไปด้วยกัน