“GC” ปลุกกระแส “Circular Economy ” เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นสินค้าแฟชั่น

  • เดินหน้าจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน
  • เปลี่ยนจากขยะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นำกลับมาสร้างประโยชน์ได้
  • เปิดขายสินค้ารีไซเคิลที่ Ecotopia Siam Discovery

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ที่ผ่านมา GC และสยามพิวรรธน์ เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันมากมาย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน โดย GC ได้ขับเคลื่อนหลัก”เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ถ่ายทอดเป็นแนวคิด “GC Circular Living” การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังได้ส่งเสริมและส่งต่อไลฟ์สไตล์ หรือการใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบสู่สังคมคนรุ่นใหม่ ต่อ ยอดสู่ GC Circular Living Shop ซึ่งจะเปิดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ Ecotopia Siam Discovery เป็นที่แรก

โดยสินค้าทุกชิ้นใน GC Circular Living Shop นี้ผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว นำมาเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการ Upcycling และออกแบบร่วมกับดีไซเนอร์หลากหลายแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อาทิ กระเป๋า Sai Sai จากความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบร่วมกับแบรนด์ Marshall กลายเป็นกระเป๋าถือรูปทรงแปลกตา เก๋ไก๋ แหวกแนว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากใบตองห่อขนมใส่ไส้ และเสื้อโปโลลายพรางที่ GC ออกแบบและผลิตมาจากผ้ารีไซเคิล โพลีเอสเตอร์ (Recycled Polyester) 100% โดยผลิตจากขวดน้ำดื่มใช้แล้วเฉลี่ย 8 ใบต่อเสื้อหนึ่งตัว  เป็นต้น ถือเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์หลากหลายที่ทั้งสวยงาม รักษ์โลก และตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างลงตัว 

ทั้งนี้การนำ GC Circular Living Shop มาเปิดจำหน่ายที่ Ecotopia Siam Discovery นี้ เพื่อเปิดโอกาสและปลุกกระแสการรับรู้ รวมถึงเปลี่ยนมุมมองต่อพลาสติกให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งขยะพลาสติกที่ใช้แล้วเหล่านั้น สามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ได้ หากเข้าสู่กระบวนการจัดการและการคัดแยกอย่างถูกวิธี โดยจะจัดจำหน่ายผ่าน บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Social Enterprise) เพื่อนำรายได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป และในอนาคตอันใกล้ GC จะนำสินค้าจากโครงการ Upcycling Upstyling ที่ใส่ไอเดียสร้างสรรค์และแปลงร่างขยะหรือวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตเป็นเสื้อผ้า งานคราฟต์ และเครื่องประดับ จากความร่วมมือของดีไซเนอร์ชั้นนำ และผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกวางจำหน่ายที่ Ecotopia เป็นที่แรกต่อไป

#GCCircularLivingShop #GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GC