“เศรษฐา”โพสต์ดีใจ 10 พี่น้องแรงงานไทยได้รับการปล่อยตัว

10ตัวประกันคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวชุดแรก

“เศรษฐา”โพสต์ดีใจ 10 พี่น้องแรงงานไทยได้รับการปล่อยตัว ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Shamir Medical Center (Assaf Harofeh) ในอิสราเอล

 • ขอบคุณความพยายามไกล่เกลี่ยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ขอย้ำและเรียกร้องอีกครั้ง ให้ปล่อยตัวประกันชาวไทยผู้บริสุทธิ์ต่อไปโดยเร็วที่สุด
ตัวประกันคนไทยในโรงพยาบาล Shamir Medical Center (Assaf Harofeh) ในอิสราเอล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง โพสต์ข้อความใน X ระบุว่า ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการยืนยันการปล่อยตัวประกันของพี่น้องแรงงานไทยทั้ง 10 ราย ที่ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Shamir Medical Center (Assaf Harofeh) ในอิสราเอล ภายใต้การดูแลประสานงานของกระทรวงต่างประเทศอย่างใกล้ชิดครับ

ทั้งนี้ผมขอชื่นชมและขอบคุณความพยายามไกล่เกลี่ยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และยินดีกับความตกลงหยุดยิงชั่วคราว เป็นเวลา 4 วัน เพื่อที่จะได้ลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังผู้ที่ต้องการในฉนวนกาซาในโอกาสแรกต่อไป ทั้งนี้ ขอย้ำและเรียกร้องอีกครั้ง ให้ปล่อยตัวประกันชาวไทยผู้บริสุทธิ์ต่อไปโดยเร็วที่สุดครับ

ตัวประกันคนไทยในโรงพยาบาล Shamir Medical Center (Assaf Harofeh) ในอิสราเอล

สำหรับ 10 รายชื่อคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวมีดังนี้

 • นางสาวณัฐฐาวรี มูลกัน
 • นายสันติ บุญพร้อม
 • นายบุญถม พันธ์ฆ้อง
 • นายมงคล ผจวบบุญ
 • นายวิทูรย์ ภูมี
 • นายวิชัย กาละปัตย์
 • นายบัญชา กองมณี
 • นายบุดดี แสงบุญ
 • นายอุทัย ทุ่นศรี
 • นายอุทัย แสงนวล